Zmiana w wyglądzie towaru może być wadą istotną

Ustalenie czy niezgodność towaru z umową (lub też wada) ma charakter istotny ma bardzo duże znaczenie praktyczne, ponieważ może determinować wybór konsumenta w zakresie przysługujących roszczeń. 

Zarówno aktualnie obowiązująca ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (art. 8 ust. 4), jak i projektowana ustawa o prawach konsumenta w części zmieniającej kodeks cywilny (art. 560 §  4 k.c.) wskazują, że od umowy sprzedaży konsument można odstąpić (lub będzie można odstąpić) tylko wtedy, kiedy wada ma charakter istotny. 

Prawidłowe ustalenie istotności wady ma więc bardzo duże znaczenie. Wyobraźmy sobie obuwie, które posiada wadę w postaci różnic w fakturze skóry, różnego rodzaju nienormalnych zgnieceń czy też odbarwień. Czy taka wada ma charakter istotny? 

Okazuje się, że może mieć taki charakter, a prawidłowej interpretacji należy dokonać z uwzględnieniem specyfiki towaru i celu dla którego został produkt zakupiony. Jeżeli są to buty wizytowe, z których korzystamy np. na szczególnego rodzaju okazje to taka wada estetyczna może mieć charakter istotny. 

Z tym problemem zmierzył się jakiś czas temu Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. II Ca 1425/12), który słusznie podważył zasadność rozważań Sądu Rejonowego i przyjął, że 

(…) z uwagi na rodzaj rodzaju obuwia przez nią zakupionego jego walory estetyczne mają znacznie równie istotne jak wygoda w użytkowaniu .Taki rodzaj butów, jakie zakupiła powódkę jest towarem eleganckim; z reguły tego rodzaju obuwie przeznaczone jest do korzystania na szczególne okazje ,a nie do użytku codziennego. W związku z tym konsument oczekuje zachowanie estetyki obuwia w większym zakresie i przez dłuższy czas niż w przypadku obuwia do użytku codziennego. Nadto niewątpliwie zgodzić należy się ze skarżącą, iż także w faktu,iż obuwie to sprzedawane jest w sklepie firmowym jako towar o określonej marce.

Warto jeszcze zapamiętać jedną zasadę, którą wskazał Sąd, a która jest bardzo istotna przy dochodzeniu roszczeń czy to z obecnej ustawy, czy też w ramach projektowanej ustawy o prawach konsumenta:

To przedsiębiorca wywodzi skutki prawne z faktu, że wada jest nieistotna i to on musi to wykazać, a więc nie jest zadaniem konsumenta, aby wykazywać, że wada ma charakter istotny!

 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....