Ustawa o prawach konsumenta od nowego roku?

Wszystko na to wskazuje, że ustawa o prawach konsumenta, o której pisałem parokrotnie już na tym blogu (ostatnio tutaj) wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W dniu wczorajszym (tj. 24 kwietnia 2014 r.) na Komisji Gospodarki – po zdecydowanej interwencji Prezesa UOKiK – posłowie przegłosowali zmianę wcześniejszych ustaleń z Podkomisji Nadzwyczajnej i wydłużyli vacatio legis z 3 do 6 miesięcy. Za taką poprawką głosowało 17 posłów, nikt nie głosował przeciw, a jeden poseł się wstrzymał. Dodam tylko, że stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości było zgoła odmienne i postulowali zachowanie 3-miesięcznego terminu z obawy przed ewentualnymi sankcjami nałożonymi przez Komisję Europejską za opóźnienie w wdrożeniu Dyrektywy 2011/83/UE. 

Transmisja obrad Komisji Gospodarki z prac nad ustawą o prawach konsumenta dostępna pod następującymi linkami: 23 kwietnia 2014 r. oraz 24 kwietnia 2014 r. 

Przyjmując założenie, że przedmiotowa Dyrektywa również przewiduje 6-miesięczne vactio legis dla wprowadzenia przez Państwa Członkowskie ww. przepisów to trudno mi uwierzyć, abyśmy otrzymali karę z tego tytułu, że trzymamy się jej wytycznych. Błąd popełniono już na samym początku, w momencie, w którym tak późno zaczęto pracę nad samym projektem ustawy. Czasu cofnąć nie można, ale niezasadnym byłoby w tym momencie zbyt szybkie wdrażania tak daleko idących zmian. Mogłoby to mieć negatywny wpływ zarówno dla samych konsumentów, przedsiębiorców, ale także na podmioty, które na co dzień będą stosować te przepisy (np. rzecznicy konsumentów). 

Jeżeli dalsza ścieżka legislacyjna przebiegnie w sposób niezakłócony (tj. przed nami drugie czytanie w Sejmie), to ustawa może zostać podpisana przez Prezydenta (a następnie ogłoszona w Dzienniku Ustaw) w okolicach czerwca br. Ustawa zacznie obowiązywać (o ile nic nie ulegnie zmianie – a w to wątpię, patrząc na jednomyślność posłów przy głosowaniu w Komisji) po 6 miesiącach od momentu ogłoszenia, czyli w okolicach grudnia 2014/stycznia 2015 roku. Przyznam, że idealnym terminem byłby 1 styczeń 2015 r., jako pierwszy dzień nowego roku i nowego rozdziału w ochronie prawnej konsumentów. 

 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....