Umowy zawierane przez telefon według nowych zasad

W ubiegły piątek (23 stycznia) opublikowany został w Rzeczpospolitej artykuł mojego autorstwa Nie wystarczy powiedzieć "tak" (pełen tekst dostępny tutaj).  Myślę, że jest to doskonała okazja, aby opisać również na blogu sposób zawierania umów przez telefon z udziałem konsumentów według nowych regulacji wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta.

Taką sytuację reguluje art. 20 ust. 1 i 2 u.p.k.:

1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

Pierwszy ustęp opisuje obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, który powinien (a w zasadzie jego przedstawiciel-telemarketer) przed rozpoczęciem "nagabywania" konsumenta, poinformować go o celu rozmowy (np. przedstawienie oferty, zawarcie umowy, przedłużenie kontraktu) oraz się przedstawić i wskazać, w imieniu jakiego podmiotu dzwoni. 

Ważniejszy jest jednak ustęp drugi, który określa sposób zawarcia umowy, jeżeli przedsiębiorca proponuje jej zawarcie przez telefon. W mojej ocenie nie ma znaczenia w tej sytuacji, kto rozpoczął połączenie (czy konsument telefonuje do przedsiębiorcy, czy też odwrotnie), ważne jednak jest to, kto proponuje zawarcie umowy w trakcie rozmowy. Oznacza to, że omawiany przepis dotyczy również sytuacji, w których to konsument dzwoni na infolinię przedsiębiorcy z reklamacją dotyczącą wykonania zawartej już umowy i w trakcie rozmowy "telemarketer" przedstawia klientowi możliwość zawarcia nowej umowy czy też nabycia jakiegoś produktu. Oczywiście pod ten przepis podchodzą również sytuacje typowe, czyli inicjowanie rozmowy przez sprzedawcę w celu sprzedaży nowych usług lub towarów. Na marginesie warto dodać, że omawiana regulacja nie będzie dotyczyła sytuacji, w których to konsument dzwoni do przedsiębiorcy w celu zawarcia z nim umowy (brak tutaj elementu zaskoczenia). 

Przedsiębiorca podczas rozmowy powinien przedstawić główne warunki umowy, cenę czy też uprawnienie do odstąpienia od umowy, a następnie potwierdzić konsumentowi treść proponowanej umowy na trwałym nośniku, czyli wysłać pocztą tradycyjną, czy też elektroniczną – por. Trwały nośnik – co to jest? Wybór sposobu przesłania treści umowy należy do konsumenta, który może, ale nie musi podać np. adres mailowy. Umowa będzie uznana za ważną, jeżeli konsument – po otrzymaniu takiego potwierdzenia od przedsiębiorcy – utrwali swoją zgodę również na trwałym nośniku. Co to oznacza w praktyce? Konsument może odesłać podpisany dokument czy też odpisać na e-maila, że zgadza się na proponowane warunki. Dopiero po tej czynności umowę można będzie uznać za skutecznie zawartą.

Podsumowując, od teraz jak, np. dzwoni do Was operator telekomunikacyjny, z którym macie zawartą umowę i proponuje podniesienie obecnego pakietu na wyższy za "promocyjną cenę" i wyrazicie na to zgodę w trakcie rozmowy to umowa nie będzie skutecznie zawarta (nawet, jak usługa zostanie po tej rozmowie uruchomiona). Musi zostać najpierw przedstawiona przez przedsiębiorcę treść nowych warunków na trwałym nośniku, a potem konsument powinien wyrazić zgodę na taką zmianę umowy.  Piszę o takim przykładzie dlatego, bo już na początku stycznia miałem telefoniczną propozycję od mojego operatora na nowe programy TV za oczywiście promocyjną cenę, które zostaną uruchomiona do 3 dni od rozmowy. O trwałych nośnikach i jakiś potwierdzeniach telemarketer nic nie wspominał, ale to może dlatego że ostatecznie grzecznie podziękowałem za propozycję (chociaż przyznam, że byłem bardzo zainteresowany "przetestowanie" nowych przepisów). 

 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....