Sposób na niedrogą pożyczkę chwilówkę

Przyznam szczerze, że nie rozumiem fenomenu pożyczek tzw. chwilówek, czyli udzielania niewielkich kwotowo kredytów konsumenckich na bardzo krótki okres czasu. Analizując pierwszą z brzegu ofertę dotyczącą tego typu pożyczki można dojść do wniosku, że jest to bardzo kosztowny sposób pozyskania kapitału. Jednak jeśli skorzystamy z dobrodziejstw jakie są przewidziane w ustawie o kredycie konsumenckim, to może się okazać, że jest to najkorzystniejsza forma zdobycia pieniędzy na drobne, codzienne wydatki. Wystarczy poznać swoje prawa i w sposób umiejętny z nich korzystać. Warto więc zadać sobie pytanie – czy jest możliwość uzyskania stosunkowo niedrogiej pożyczki na krótki okres czasu? Zdecydowanie tak i postaram się to udowodnić.

Pożyczka tzw. chwilówka udzielana jest zazwyczaj na 15-30 dni (wyjątkowo mogą być to terminy dłuższe np. 45-60 dni) i oscyluje na stosunkowo nieduże sumy pieniężne (do 1000-2000 zł). Oprócz pożyczonego kapitału wypłacanego konsumentowi do swobodnej dyspozycji (czyli "całkowita kwota kredytu"), umowa zobowiązuje konsumenta do zapłaty różnego rodzaju innych opłat (nazywana łącznie "całkowitym kosztem kredytu"). W tym koszcie znajdują się m.in. opłata przygotowawcza, odsetki, kaucja, opłata za ustanowienie poręczenia, opłata za ustanowienie zabezpieczenia, opłata za ubezpieczenie, koszt doręczenie i odbiór pożyczki w domu i wiele innych – wszystko tak naprawdę zależy od pomysłowości danego przedsiębiorcy. 

Załóżmy, że bierzemy pożyczkę na 1000 zł (całkowita kwota kredytu) na 30 dni + do tego opłaty związane z udzieleniem pożyczki w wysokości 330 zł (całkowity koszt kredytu), na które składają się:

 • oprocentowanie 12% (czyli 120 zł, ale tylko 10 zł odsetek w skali miesiąca);
 • opłata przygotowawcza 200 zł
 • opłata za ubezpieczenie 120 zł

W powyższym przykładzie, konsument będzie zobowiązany łącznie do spłaty w ciągu 30 dni – 1330 zł (jest to "całkowita kwot do zapłaty przez konsumenta"). Jak teraz należy postąpić, aby zminimalizować koszty tej pożyczki jedynie do wartości odsetek? To banalnie proste – odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Oto cały sekret z którego bardzo rzadko korzystają pożyczkobiorcy. 

Teraz kilka ważnych informacji o odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego (por. art. 53 – 55 ustawy o kredycie konsumenckim).

 • od umowy można odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia;
 • aby to uczynić należy wysłać przedsiębiorcy u którego wzięliśmy pożyczkę-chwilówkę odstąpienie od umowy według wzoru, który otrzymaliśmy wcześniej od tego przedsiębiorcy (wraz z umową). Jeśli takiego formularza nie ma, sporządzamy je własnoręcznie na kartce papieru;
 • odstąpienie dla celów dowodowych najlepiej wysłać tradycyjnym listem ewidencjonowanym (czyli co najmniej poleconym);
 • odstąpienie należy wysłać (nadać) przed upływem 14 dni dnia zawarcia umowy. Nie jest więc konieczne, aby przedmiotowe oświadczenie woli konsumenta dotarło do przedsiębiorcy w tym terminie;
 • jeśli umowa pożyczki nie zawiera informacji o odstąpieniu od umowy, to termin 14-dniowy należy liczyć od momentu doręczenia przez przedsiębiorcę informacji o prawie do odstąpienia od umowy;
 • do skorzystania z odstąpienia od umowy nie jest wymagana zgoda przedsiębiorcy, gdyż jest ważne z mocy prawa. Zakładając oczywiście, że zmieścimy się w ustawowym terminie;
 • całkowitą kwotę kredytu (czyli to co otrzymaliśmy od przedsiębiorcy) należy zwrócić w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W praktyce może to oznaczać, iż zamiast 30 dni na który została udzielona pożyczka zgodnie z powyższym przykładem – pożyczkę będziemy mogli zwrócić w ciągu aż 44 dni!;
 • jednocześnie w tym samym terminie przedsiębiorca od którego uzyskaliśmy pożyczkę musi zwrócić wszystkie koszty związane z udzieleniem tej pożyczki z wyjątkiem odsetek umownych za okres korzystania z pożyczki. Odnosząc to do powyższego przykładu, to przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić opłatę przygotowawczą oraz opłatę za ubezpieczenie (łącznie 320 zł), a konsument – oprócz całkowitej kwoty kredytu, tj. 1000 zł – zobowiązany jest zwrócić odsetki umowne w wysokości ok. 14 zł (przyjmując, że konsument dokona zwrotu kwoty po 43 dniach – czyli przedostatnim dniu możliwej spłaty, zakładając, że pieniądze na konto przedsiębiorcy znajdą się w następnym dniu);
 • faktyczny koszt odsetek za każdy dzień pożyczki powinien zostać określony w umowie pożyczki. Jeśli tego elementu brakuje w umowie to istnieje również możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego – por. naruszenie Credit Agricole w artykule Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego kredytu?;
 • za dzień spłaty pożyczki uznaje się dzień, w którym pożyczone pieniądze wraz z odsetkami znajdą się na koncie przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorca może żądać – oprócz odsetek za faktyczne korzystanie z pożyczki – faktycznie poniesionych opłat na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych (w praktyce pożyczek tzw. chwilówek opłaty raczej niestosowane);

W taki sposób zamiast zapłacić za pożyczkę 330 zł w ciągu 30 dni, będziemy zobowiązani jedynie do spłaty ok. 14 zł przy wydłużonym czasie możliwości obracania pożyczonymi środkami do 43 dni. Oczywiście należy również zwrócić kwotę, którą uzyskaliśmy jako pożyczkę, czyli w przytoczonym przykładzie – 1000 zł. 

Dużym plusem tego rozwiązania jest to, że maksymalna wysokość odsetek umownych jest prawnie regulowana i od 6 grudnia 2012 r. nie może przekroczyć 23% w skali roku (we wcześniejszym okresie było 24%).

Minusem takiego postępowania może być zniechęcenie przedsiębiorcy do udzielania nam w przyszłości pożyczek, jeśli po raz z kolei odstąpimy od umowy. Niemniej przy tak dużej liczbie przedsiębiorców udzielając "chwilówek" bez zbędnych formalności i wymagań – nie powinno to stanowić większego problemu. 

Wszystkie zapisy umowy, które w inny sposób kształtują uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki (np. uzależniając odstąpienie od umowy od jednoczesnej spłaty pożyczki, zatrzymują koszty kredytu inne niż odsetki, czy skracają czas na odstąpienie od umowy) należy uznać za nieważne (zob. art. 58 kodeksu cywilnego) i nie mogą być stosowane. W takim wypadku należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, a przedsiębiorcę zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli posiadacie doświadczenie z pożyczkami "chwilówkami" to zapraszam do podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....