Polski konsument mniej świadomy niż jego zachodni kolega

Kto kiedykolwiek stosował w praktyce zarzuty związane z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ten wie, że zazwyczaj głównym problem może być odpowiednie zdefiniowanie przeciętnego konsumenta w stosunku do określonej praktyki przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą przez przeciętnego konsumenta należy rozumieć konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa.

Konkretyzacji "przeciętności" dokonujemy z uwzględnieniem określonego stany faktycznego w danej sprawie. Niemniej jednak zawsze można pewne wspólne cechy znaleźć i uważam, że to właśnie udało się zrobić Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie w jednym z wyroków (sygn. akt VI ACa 1069/12 – Prezes UOKiK vs Leroy Merlin), w którym stwierdził, iż:

przeciętny Polak, czyli również przeciętny konsument – przede wszystkim ze względów społecznych i kulturowych — posiada niską świadomość prawną co wie w szczególności środowisko prawnicze. Poziom konsumenta dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i ostrożnego w Polsce, czyli przeciętnego, nie może w żadnej mierze odnosić do poziomu przeciętnego konsumenta w Europie Zachodniej, który od wielu dziesięcioleci poddawany jest intensywnej edukacji konsumenckiej

Trudno się z tym nie zgodzić. Polscy konsumenci mieli dużo mniej czasu na przystosowanie sie do warunków rynkowych znanych na zachodzie. Dla przykładu warto porównać aktywność przez TSEU polskich konsumentów lub też stowarzyszeń ich reprezentujących, a odpowiedników z Europy Zachodniej (szczególnie z Niemiec). Jeszcze trochę nam brakuje, ale poprzez pozwy zbiorowe i niedozwolone klauzule umowne wygląda to co raz lepiej. Oby tak dalej…

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....