Podsumowanie konsultacji społecznych do nowelizacji u.o.k.i.k. i zmian w k.p.c.

15 maja 2015 r. na stronach RCL opublikowane zostało stanowisko Prezesa UOKiK, w którym ustosunkował się do uwag i opinii zgłoszonych przez zainteresowane podmioty (w tym również konsumentów) do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów k.p.c. w ramach konsultacji społecznych. Przypomnę, że na blogu opisywałem powyższą nowelizację w dwóch wpisach: pierwszy poświęcony został procedurze uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a drugi dotyczył pozostałych modyfikacji w przepisach u.o.k.i.k. Odpowiedzi Prezesa UOKiK skatalogowane zostały w dwóch tabelach (każda na ok 100 stron) – podział zgodny jest z zasadą przyjętą przeze mnie na blogu przy opisywaniu nowych regulacji (tabela 1 i tabela 2). Przy czytaniu uwag pomocne mogą okazać się "podsumowania" przedstawione przez Prezesa UOKiK na początku każdego omawianego zagadnienia. 

Uwzględniono szereg zmian, które mają bardziej charakter redakcyjnych. Wszystkie prezentowane na blogu założenia nowelizacji nie ulegają większej zmianie, co należy uznać za pozytywny krok w celu polepszenia ochrony interesów konsumentów. Trzeba jednak odnotować "nowość" związaną z rozszerzeniem legitymacji procesowej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone przed Prezesem UOKiK o rzeczników konsumentów (dotychczas w projekcie uprawnienie to przewidziane było tylko dla organizacji konsumenckich).

Warto również dodać, że ustosunkowanie się Prezesa UOKiK do uwag przedstawionych w ramach konsultacji społecznych nie jest wyczerpujące i temat będzie kontynuowany na konferencji uzgodnieniowej organizowanej przez UOKiK w dniu 25 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu (zaproszenie na konferencję w linku). Udział możliwy po wcześniejszej rejestracji, a ilość miejsc jest ograniczona. Na konferencji omawiane będą m.in. zagadnienia związane z prejudykatem decyzji Prezesa UOKiK, rolą organizacji konsumenckich, czy możliwością wprowadzenia szybszej ścieżki kontroli sądowej decyzji tymczasowych. 

Do tematu na pewno powrócę. 

 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....