Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta

Sejm w dniu dzisiejszym – po trzecim czytaniu – przyjął ustawę o prawach konsumenta. 388 posłów głosowało za przyjęciem tego aktu prawnego, 30 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Posłowie znacząco przyspieszyli, ponieważ pomiędzy II czytaniem (z 7 maja), a III (z 9 maja) minęło zaledwie dwa dni. Warto dodać, że w tym czasie zdążyła zebrać się jeszcze Komisja Gospodarki.

Z najważniejszych informacji należy wskazać na vacatio legis, które zostało ustalone na okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Zasady przewalutowywania kredytów we frankach muszą być jednoznaczne

Bardzo dobrze się złożyło, że ostatnio opisywałem na blogu opinię Rzecznika Generalnego w sprawie kredytów hipotecznych we frankach, ponieważ kilka dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzył omawianą sprawę. W wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r. (sygn. C-26/13) Sąd w niektórych sprawach zgodził się z opinią RG – nie można jednak uznać, aby w każdym zakresie było to zdanie tożsame. 

Nie będę tutaj przytaczał całej historii sporu, ani nawet pytań, które były przedmiotem analizy Sądu, gdyż zrobiłem to Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ustawa o prawach konsumenta od nowego roku?

Wszystko na to wskazuje, że ustawa o prawach konsumenta, o której pisałem parokrotnie już na tym blogu (ostatnio tutaj) wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W dniu wczorajszym (tj. 24 kwietnia 2014 r.) na Komisji Gospodarki – po zdecydowanej interwencji Prezesa UOKiK – posłowie przegłosowali zmianę wcześniejszych ustaleń z Podkomisji Nadzwyczajnej i wydłużyli vacatio legis z 3 do 6 miesięcy. Za taką poprawką głosowało 17 posłów, nikt nie głosował przeciw, a jeden poseł się Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opinia Rzecznika Generalnego – kredyt we frankach

W Polsce na dobre rozkręciła się dyskusja związana z kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich. Z tym problemem będzie musiał zmierzyć się również Trybunał Sprawiedliwiości Unii Europejskiej. Z pytaniem prejudycjalnym wystąpił wegierski sąd, który zadał Trybunałowi kilka pytań. W skrócie pytania dotyczyły następujących kwestii:

1) czy postanowienie umowne dotyczące zasad na jakich przewalutowuje się kredyt we frankach na walutę krajową jest świadczeniem głównym? A jeżeli nie jest świadczeniem głównym, czy można uznać, że jest wynagrodzeniem należnym stronie na podstawie umowy?Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Krótkoterminowy formularz informacyjny

Może niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale 17 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kredycie konsumenckim (tutaj wersja ujednolicona – czyli już po zmianach). Jest to następstwo inicjatywy parlamentarnej, o której pisałem na blogu na początku 2013 r. Tam też wskazywałem przyczyny wprowadzonych zmian i główne jej założenia. W trakcie procesu legislacyjnego wiele Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kiedy będzie nowa ustawa o prawach konsumenta?

W środę – 2 kwietnia 2014 r. odbyło się ostatnie spotkanie Podkomisji Nadzwyczajnej do sprawy rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta. Przypomnę tylko, że 17 stycznia br. projekt ustawy zostal skierowany pod obrady Sejmu, gdzie następnie po pierwszym czytaniu został przesłany do Komisji Gospodarki, a ta powołała ww. podkomisję nadzwyczajną. 

Podkomisja obradowała w czterech turach – dla zainteresowanych polecam materiał filmowy (ok. 10 godzin transmisji!!): 

I spotkanie – 19 lutego 2014 r. (transmisja)

II spotkanie – 12 Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Forma umowy kredytu konsumenckiego – glosa

Każda umowa o kredyt konsumencki musi zawierać kilkanaście elementów określających jej najważniejsze warunki, które ustawodawca uznał za istotne z punktu widzenia ochrony interesu konsumentów. Elementy te określone są przede wszystkim w art. 30 u.k.k. Co istotne, brak tych elementów może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, które sprowadzają się do umożliwienia konsumentom skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego lub też bezterminowego odstąpienia od umowy (niedługo opiszę na blogu…).

Początek art. 30 ust. 1 u.k.k. brzmi następująco: "Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31-33, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Termin na wypowiedzenie umowy telekomunikacyjnej

Ostatnio na blogu pisałem o automatycznym przedłużaniu umowy na czas określony, ale również na czas nieokreślony i niedozwolonych praktykach z tym związanych. W praktyce powstaje jeszcze jeden problem, który sprowadza się do ograniczenia konsumentom prawa do złożenia oświadczenia o zamiarze nieprzedłużania się umowy na kolejny okres (nieokreślony lub określony). Roboczo nazwałem to "wypowiedzeniem umowy", aczkolwiek nie jest to do końca wypowiedzenie, gdyż tylko chcemy, aby umowa trwała przez taki okres, na jaki została zawarta i ani dzień dłużej. 

Z takim ograniczeniem Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta!

W sobotę – 15 marca – obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta, czyli uroczystość nas wszystkich, bo każdy z nas jest konsumentem. Już po raz 31 świętujemy ten dzień (w ubiegłym roku świętowaliśmy 30-lecie obchodów, o czym zresztą informowałem na blogu). Co się przez ten rok zmieniło w prawach konsumentów? Pomysłów i zapowiedzi jest wiele.

Zapisy dyrektywy 2011/83/UE powinniśmy wprowadzić do polskiego porządku prawnego do 13 grudnia 2013 r., a po kolejnych 6 miesiącach nowe regulacje powinny wejść w życie. Niestety, dopiero w styczniu 2014 r. projekt nowej Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Automatyczne przedłużanie umowy telekomunikacyjnej na czas określony

Wczorajszy komunikat prasowy na stronie Prezesa UOKiK dotyczący decyzji przeciwko Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu jest dobrym pretekstem, aby rozpocząć dyskusję o zasadach na jakich – przede wszystkim – operatorzy telekomunikacyjni mogą związać konsumentów umowami ponad okres na jaki zostały zawarte. Można śmiało stwierdzić, iż automatyczne przedłużenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na kolejny czas określony, czy też czas nieokreślony to powszechna praktyka na tym rynku. W mojej ocenie takie działanie nie są do końca słuszne. 

Najpierw warto przeanalizować przywołaną już decyzję Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....