Nowe decyzje Prezesa UOKiK w sprawie polisolokat – co to oznacza dla konsumentów?

Wczoraj na swojej stronie internetowej Prezes UOKiK poinformował o czterech decyzjach dotyczących polisolokat i wysokich karach (ponad 50 mln zł) nałożonych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Warto odnotować takie wydarzenie, bo o polisolokatach (a raczej o polisach inwestycyjnych z ubezpieczeniem na życie) piszę na blogu od dawna.

Trzy decyzje dotyczyły wprowadzenia konsumentów w błąd na etapie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy. Konsumenci mogli nieświadomie zawierać umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie mając pełnej wiedzy na temat m.in. ryzyka jakie się Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy gwarancja może być odpłatna?

Przedsiębiorcy oferują różnego rodzaju gwarancje, które różnią się między sobą warunkami na jakich zostają udzielone, w tym okresem odpowiedzialności gwaranta czy też zakresem tej odpowiedzialności (np. dotyczą wybranych produktów lub wybranych wad). Zdarza się jednak, że niektóre gwarancje mają charakter odpłatny, tzn. zostają udzielone za dodatkową opłatą uiszczoną przez konsumenta przy nabyciu towaru. Teraz pytanie, czy taka praktyka jest dozwolona?

Zamieszanie powoduje art. 13 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej o treści:

Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Komisja Europejska o nowej ustawie o prawach konsumenta

Nowe przepisy konsumenckie coraz bliżej. W piątek 3 października założenia Dyrektywy 2011/83/EU, implementującą do polskiego porządku prawnego ustawę o prawach konsumenta, przedstawiła w Warszawie Martine Reicherts, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Relacja ze spotkania dostępna na stronie Komisji Europejskiej. Zamieszczone są tam bardzo ciekawe informacje, łącznie z TOP10 najnowszych zmian, które nas czekają. Przypominam, że swój ranking dotyczący zmian przy reklamacji przedstawiłem ostatnio na blogu. W najbliższym czasie zaprezentuje jeszcze zestawienie zmian dotyczących zakupów online i Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czas uregulować zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

W ubiegłym roku przyjęta została dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (2013/11/UE) oraz rozporządzenie w sprawie rozwiązywania sporów przez internet (524/2013). W piątek Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił początek konsultacji społecznych nad projektem założeń ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zapamiętajcie nazwę tej ustawy, bo niedługo z niej będziecie korzystać w pierwszej kolejności w sytuacji sporu z przedsiębiorcą po nieuwzględnionej reklamacji. Ustawa powinna zostać uchwalona do 9 lipca 2015 roku (z 6 miesięcznym vacatio Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

O gwarancji minimalnej prędkości raz jeszcze

Na początku roku przedstawiłem na blogu swoją opinię dotyczącą konieczności wprowadzenia w przepisach tzw. gwarancji minimalnej prędkości przy usługach dostępu do internetu (por. Gwarancja minimalnej prędkości dostępu do internetu). Do rozważań na ten temat skłoniła mnie m.in. interpelacja posłanki Marii Zuby. Wpis ten nie pozostał bez echa, czego wynikiem była kolejna interpelacja posłanki (nr 24496), w której zacytowany został w dużej części mój poprzedni wpis z bloga, jako argument wskazujący na konieczność uregulowania ww. kwestii. Ministrowi Administracji Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Subiektywne zestawienie głównych zmian w procedurze reklamacyjnej

W piątkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej w artykule Drobna wada towaru, zdaniem firm, to nie powód do przyjęcia reklamacji ukazał się mój krótki komentarz do zmian jakie nas czekają w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy za wadliwy towar. Przypomnę, że 25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która całkowicie zmieni procedurę składania reklamacji. Myślę, że jest to dobry moment, aby przedstawić mój subiektywny ranking 10 najistotniejszych zmian w tej materii. Z całym tekstem ustawy możecie Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Konsumentwsieci wyróżniony przez Gazeta.pl

Miałem tego na blogu nie pisać, ale skoro zostałem wyróżniony to myślę, że warto się o tym wspomnieć, tym bardziej, że na co dzień w żadnych konkursach czy plebiscytach na "najlepszy blog" nie uczestniczę. Z okazji Blog Day 2014 gazeta.pl przygotowała ranking blogów w różnych kategoriach tematycznych. Tak się składa, że niniejszy blog został wskazany, jako godny uwagi w kategorii blogi konsumenckie i finansowe. Trzeba przyznać, że znalazłem się w doborowym towarzystwie z blogiem red. Samcika (Subiektywnie o Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ostrzeżenia publiczne Prezesa UOKiK od nowego roku

Natłok obowiązków oraz czas urlopowy nie sprzyja rozwojowi bloga. Mam jednak nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej i będę mógł publikować regularniej i z dużo większą częstotliwością. Najpierw jednak muszę nadrobić zaległość, których jest sporo….

Na początku niektórym przypomnę, a innych poinformuję, że od 18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Cały tekst nowelizacji dostępny jest na stronach sejmowych (w html oraz w pdf). Zainteresowanych procesem legislacyjnym odsyłam do druków sejmowych (1703).  Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Prezent na Święta – ustawa o prawach konsumenta

W dniu wczorajszym została oficjalnie ogłoszona ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Oznacza to, że wejdzie ona w życie 6 miesięcy od momentu ogłoszenia – czyli 25 grudnia 2014 roku! Do tego momentu wszystkie zakupy (zarówno dokonywane w sklepach stacjonarnych, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) będą objęte "starymi" regulacjami. Wszystkie umowy zawarte z konsumentami po wejściu w życie nowej ustawy – czyli od Świąt Bożego Narodzenia – będą podlegały nowym przepisom. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Szykują się poważne zmiany w rejestrze postanowień niedozwolonych

Jeszcze na dobre nie zakończył się etap legislacyjny ustawy o prawach konsumenta, a Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje kolejną rewolucję w ochronie interesów konsumentów. Tym razem chodzi o uporządkowanie kwestii związanych z klauzulami niedozwolonymi i rejestrem, w których zbierane są niedozwolone postanowienia umowne. Aktualnie bałagan jest straszny, czego efektem jest 41 tys. spraw tylko w 2013 roku w SOKiK w związku z powództwami o uznanie postanowień umownych za niedozwolone (sygn. AmC). Jeżeli do tego dodamy problemy z prawidłową interpretacją skutku wpisania klauzuli do rejestru Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....