Treść pytania do TSUE w sprawie stwierdzania tożsamości postanowień niedozwolonych

W listopadzie ubiegłego roku informowałem o pytaniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie interpretacji art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.k.i.k., czyli przepisu odnoszącego się do uznawania za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów praktyki polegającej na stosowaniu przez określonego przedsiębiorcę będącego stroną postępowania administracyjnego postanowienia, które jest tożsame z klauzulą wpisaną już do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK, ale stosowanego przez innego przedsiebiorcę, który był wcześniej adresatem wyroku SOKiK. Powyższa instytucja w sposób istotny przyczynia się do Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Od dzisiaj obowiązuje ustawa o prawach konsumenta!

W dniu dzisiejszym – 25 grudnia 2014 r. – wchodzi w życie długo zapowiadana na tym blogu ustawa o prawach konsumenta (tekst ustawy). Nowe regulacje są zdecydowanie korzystniejsze dla konsumentów, aczkolwiek występują sytuacje, w których to przedsiębiorcy będą stroną bardziej uprzywilejowaną (w porównaniu z poprzednim stanem prawnym). Przypomnę tylko, że nowe przepisy nie oznaczają tego, że powinniśmy zapomnieć o dotychczas obowiązujących zasadach reklamowania towarów (pisałem o tym w artykule Reklamować towar z tytułu niezgodności z umową możemy jeszcze przez wiele Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Gdy termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę

Za tydzień będziemy już w nowej "rzeczywistości konsumenckiej", ponieważ zacznie obowiązywać ustawa o prawach konsumenta. Z tej okazji chciałbym jeszcze jeden wpis poświęcić nowym regulacjom, przed ich wejściem w życie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której to dokonujemy zakupu przedmiotu przez internet (ale dotyczy to również sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na pokazach), a towar zostaje nam wydany w sobotę (np. odbiór w paczkomacie). Jak już zapewne wiecie – zgodnie z nowym prawem – mamy 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od tak zawartej Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Odstąpienie od umowy przy licytacji internetowej

Zapewne większość z Was doskonale zdaje sobie sprawę że, dokonywanie zakupu w internecie pod rządami "starej" ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów podlegało pewnym ograniczeniom (używam celowo formy przeszłej, bo ww. ustawa przestanie zaraz obowiązywać). Jednym z takich ograniczeń bez wątpienia było wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wyniku licytacji (por. art. 16 ust. 1 pkt 10 u.o.n.p.k.). Oznaczało to, że przy zakupie przedmiotu od przedsiębiorcy na Allegro w trybie Licytacji (a nie Kup Teraz) kupowaliśmy tak Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Subiektywne zestawienie głównych zmian związanych z zawieraniem umów przez konsumentów

Zgodnie z obietnicą w dzisiejszym wpisie chciałbym kontynuować rozważania rozpoczęte w temacie Subiektywne zestawienie głównych zmian w procedurze reklamacyjnej. Poniżej przedstawiam pozostałe zmiany jakie wiążą się z wejściem w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Niniejszy wpis będzie dotyczył zmian stricte związanych z ww. ustawą i poza rozważaniami zostawię nowelizację Kodeksu Cywilnego, gdyż ten element został omówiony (w skrócie) w przywołanym wcześniej artykuł. Przyznam szczerze, że miałem problem jak prawidłowo nazwać to "subiektywne zestawienie", gdyż zmiany Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie stwierdzania tożsamości postanowień niedozwolonych

Wygląda na to, że ostatecznie uda się rozstrzygnąć, czy dotychczasowa interpretacja art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowana przez Prezesa UOKiK, która ma swoje oparcie w licznym orzecznictwie (z wyrokiem SN III SZP 3/06 włącznie), jest prawidłowa i zgoda z prawem europejskim. Po ostatnim dość – w mojej ocenie – niefortunnym rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego (w sprawie o sygn. III SK 18/13) orzecznictwo, w szczególności Sądu Okręgowego w Warszawie (czyli SOKiK), jest bardzo niespójne. 

Przypomnę treść samego przepisu:

Przez

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Czy jeden regulamin od nowego roku wystarczy?

W związku z zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta (przypomnę, zacznie obowiązywać od 25 grudnia 2014 r.) zmianie będą musiały ulec regulaminy sklepów internetowych. Ma to związek m.in. z rozszerzeniem obowiązków informacyjnych, zmianą zasad i terminów przy odstąpieniu od umowy, a także zasad rozpatrywania reklamacji. Wszystkie te rzeczy (i parę innych) będzie musiał uwzględniać nowy wzorzec umowy, który będzie zamieszczony na stronie e-sklepu od 25 grudnia 2014 r. 

Nie oznacza to jednak, że można zapomnieć o tym Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Trwały nośnik – co to jest?

W dzisiejszym wpisie chciałbym pochylić się nad bardzo istotną definicją w nowej ustawie o prawach konsumenta, która wywoływała żywe dyskusje na etapie legislacyjnym. Po temacie łatwo się domyśleć, że chodzi o "trwały nośnik" (art. 2 pkt 4). Co ciekawe, definicję trwałego nośnika znajdziecie obecnie, w co najmniej kilku różnych aktach prawnych. Przypomina to trochę legalne definiowanie "przedsiębiorcy", który w prawie każdej ustawie rozumiany jest odmiennie. Mimo tak dużej różnorodności legislator – na wzór Dyrektywy 2011/83/UE – ustalił nową definicję Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Publikacje o nowej ustawie o prawach konsumenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. zmieni bardzo dużo w wielu aspektach życia każdego konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Dlatego ważna jest odpowiednia edukacja tych podmiotów oraz właściwe przygotowanie się do nadchodzących nieuchronnie zmian. W tym celu Prezes UOKiK uruchomił specjalny portal informacyjny www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl (por. komunikat na stronie UOKiK). Znajdziecie na nim wszystkie podstawowe (i nie tylko) informacje o planowanych zmianach, przedstawione w łatwo przystępnej formie.

Ze swojej strony (tak jak obiecałem jakiś czas Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zmiana warunków umowy przesłana listem zwykłym

Mimo, że duża część wpisów powstaje na bazie doświadczeń (lub też po sugestii) konsumentów, którzy do mnie piszą, to raczej nie relacjonowałem tego w samym artykule, a jedynie przedstawiałem gotowe już rozwiązanie. Myślę, że czas to zmienić. Napisał do mnie p. Bartosz, który ma problem z T-Mobile, a dokładniej z rzekomą zmianą warunków umowy.

Sytuacja wygląda następująco. Nie dostaliśmy żadnej informacji odnośnie zmiany regulaminu, bądź też nowej taryfy. Operator T-mobile utrzymuje, że wysłał listy (zwykłe) do wszystkich abonentów. Na pytanie o

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....