O gwarancji minimalnej prędkości raz jeszcze

Na początku roku przedstawiłem na blogu swoją opinię dotyczącą konieczności wprowadzenia w przepisach tzw. gwarancji minimalnej prędkości przy usługach dostępu do internetu (por. Gwarancja minimalnej prędkości dostępu do internetu). Do rozważań na ten temat skłoniła mnie m.in. interpelacja posłanki Marii Zuby. Wpis ten nie pozostał bez echa, czego wynikiem była kolejna interpelacja posłanki (nr 24496), w której zacytowany został w dużej części mój poprzedni wpis z bloga, jako argument wskazujący na konieczność uregulowania ww. kwestii. Ministrowi Administracji i Cyfryzacji zostały przedstawione kolejne pytania związane z oceną funkcjonowania mechanizmów pozwalających konsumentowi na kwestionowanie tego typu praktyk przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Z odpowiedzi MAiC można wywnioskować, iż w przypadku wystąpienia nieprawidłowości pomiędzy zapewnieniami publicznymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a faktyczną prędkością internetu – odpowiednie działania może podjąć Prezes UKE. I to tyle w zakresie ustosunkowania się do moich pomysłów 🙂 

Bardzo ciekawie prezentuje się za to Memorandum na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym, które powstało przy współudziale UKE oraz operatorów telekomunikacyjnych. Zobowiązali się oni podnieść w różnych obszarach jakość swoich usług. Interesujący sposób na samoregulację branży telekomunikacyjnej (podobne działania prowadził m.in. Prezes UOKiK w zakresie dobrych praktyk przy sporządzaniu umów telekomunikacyjnych). Warto przyjrzeć się wskaźnikom wskazanym w Memorandum, które zobowiązali się przestrzegać jego sygnatariusze. 

Wskaźnik Zakres dla jakości dobrej Zakres dla jakości zadowalającej Zakres dla jakości niskiej
Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem <= 60 s Więcej niż 60 s, ale mniej niż 120 s 120 s lub więcej
Wskaźnik poprawności faktur Powyżej 97,5% od 95,1 do 97,5% włącznie Poniżej 95,1%
Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych Powyżej 98% od 95 do 98% włącznie Poniżej 95%
Wskaźnik połączeń przerwanych Poniżej 2% od 2 do 5% włącznie Powyżej 5%
Wskaźnik jakości mowy Powyżej 90% od 80 do 90% włącznie Poniżej 80%
 

źródło: uke.gov.pl

Wprowadzono również limity dla jakości badania świadczonych usług internetowych:

Grupa aplikacji Prędkość transmisji nie mniejsza niż: Opóźnienie nie większe niż:
Przeglądanie stron WWW 1 Mb/s DL 200 ms
Oglądanie wideo w jakości SD 2 Mb/s DL 200 ms
Oglądanie wideo w jakości HD 6 Mb/s DL 200 ms
Rozmowy wideo HD 1,5 Mb/s DL i UL 150 ms
Usługi telefoniczne w technologii VoIP 64 kb/s DL i UL 150 ms
Usługi Multiroom (3x wideo HD) 18 Mb/s DL 200 ms
Gry sieciowe czasu rzeczywistego 2 Mb/s DL i 1,5 Mb/s UL 30 ms
Gry sieciowe pozostałe (planszowe itp.) 1 Mb/s DL i UL 200 ms

* DL – prędkość do abonenta (downlink); UL – prędkość od abonenta (uplink). 

źródło: uke.gov.pl

Niestety wydaje się, że są to limity dla pomiarów robionych na określonych w Memorandum zasadach przez operatorów i UKE. Nie są one więc przeznaczone dla przeciętnego Kowalskiego, który nie dysponuje odpowiednimi narzędziami do prawidłowego zmierzenia "jakości świadczonych usług". A szkoda, bo marzyłoby mi się narzędzie (np. strona www), której wynik pozwalałby jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić, że umowa nie jest prawidłowo wykonywana (np. w zakresie prędkości dostępu do Internetu), a przedsiebiorca telekomunikacyjny musiałby ten wynik uznać za wiarygodny. 

Z informacji zamieszczonych na stronie UKE wynika, że do Memorandum przystąpili dotychczas m.in.  T-Mobile, UPC, Orange, Polkomtel, NETIA, Telefonia Dialog, czy P4. Pierwsze wyniki analizy jakości usług mają być znane do końca 2014 roku i powinny zostać opublikowane na stronach internetowych Sygnatariuszy Memorandum. 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....