Nowe zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe

Od wczoraj, tj. od 11 października 2015 r. obowiązuje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (z tekstem ustawy możecie zapoznać się zawsze w dziale Akty prawne na blogu). O nowych, prokonsumenckich rozwiązaniach pisałem już w artykule Banki będą musiały udzielić odpowiedzi na reklamację albo…, tak więc nie będę przytaczał jeszcze raz głównych założeń nowych rozwiązań.

W powyższym artykule wskazywałem również na pewne praktyczne problemy interpretacyjne, które mogą pojawić się przy stosowaniu nowych przepisów. Jeden z postulatów został wysłuchany przez ustawodawcę. Zgodnie z poprawkami Senatu, które zaakceptował następnie Sejm – przedsiębiorca ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację, a zgodnie z art. 6 zd. 2 – do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Niestety brakuje doprecyzowania terminu na udzielenie "informacji przekazywanej klientowi", o którym mowa w art. 7 ww. ustawy (o możliwych interpretacjach pisałem w poprzednim wpisie)

Niewiadomą pozostaje również wdrożenie przez instytucje finansowe do wzorców umownych informacji wymaganych w art. 4 ust. 1. Jak już wcześniej wskazywałem, może się bowiem okazać, że będą one piętrzyły problemy związane z wymogami dotyczącymi złożenia reklamacji. Myślę, że nie powinno być problemów z interpretacją początku biegu 30-dniowego terminu w sytuacji niedotrzymania przez klienta wymagów dot. reklamacji wskazanych w umowie (wzajemne relacje art. 4 ust. 1 pkt 1 z art. 5 ust. 1), czy przy uzupełnieniu reklamacji w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2, ale niepewność zawsze pozostaje. 

Od wczoraj (a faktycznie od dzisiaj, bo w niedziele instytucje państwową są zamknięte) swoją działalność rozpoczyna również Rzecznik Finansów, który zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych. O zmianie można przeczytać na stronie samego rzecznika

Na zakończenie przypomnę, że nie cała ustawa weszła w życie, gdyż rozdział 4, który dotyczy pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przez Rzecznika Finansowego będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. Warto poczekać, bo zmiany sa znaczące m.in. obowiązkowy udział podmiotu finansowego, wpisowe 50 zł od klienta, czy też w sytuacji niezakończenia sporu w sposób polubowny – Rzecznik wydaje opinię, która może stanowić silny argument dla konsumenta w ewentualnym sporze sądowym.

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....