Kolejna reklamacja wadliwego towaru na podstawie rękojmi – procedura

Krótkie przedstawienia głównych założeń pierwszej reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi mamy juz za sobą. Czas więc przyjrzeć się procedurze, z jaką będzie musiał zmierzyć się konsument w przypadku ponownego wystąpienia wady w zakupionej rzeczy (de facto opisane postępowanie reklamacyjne będzie mogło wystąpić również w ramach "pierwszej reklamacji", o ile przedsiębiorca będzie bierny w swojej reakcji na żądanie konsumenta). 

Konsument – tak samo jak to miało miejsce w przypadku pierwszej reklamacji – ma do wyboru cztery niezależne od siebie roszczenia:

  • naprawa towaru (czyli usunięcie wady)
  • wymiana towaru na wolny od wad
  • obniżenie ceny
  • odstąpienie od umowy

Wybór roszczenia należy do konsumenta. Tak naprawdę jedyne ograniczenie występuje przy odstąpieniu od umowy, gdyż prawo do złożenia oświadczenia o tej treści istnieje tylko w sytuacji, w której to wada jest istotna (prawidłowe jest mówienie o jej "nieistotności", ale to temat na osobny wpis).

Dla ułatwienia zrozumienia procedury zamieszczam oczywiście schemat:

Schematy reklamacyjne

źródło: Vademecum Konsumenta (prawakonsumenta.uokik.gov.pl)

Jeżeli chodzi o żądanie wymiany lub naprawy, to w tym zakresie nic nie uległo zmianie w stosunku do procedury przewidzianej przy pierwszej reklamacji (odsyłam do poprzedniego wpisu na ten temat). 

Bardzo istotne zmiany nastąpiły w sytuacji, w której to konsument składa oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstępuje od umowy. Sprzedawca nie będzie bowiem mógł w nieskończoność naprawiać wadliwego sprzętu, nawet jeżeli będzie mógł to uczynić niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Powinien w takiej sytuacji bezwarunkowo spełnić żądanie konsumenta, czyli zwrócić część lub wszystkie pieniądze, które otrzymał w związku z zawarciem umowy (w zależności od tego, czy oświadczenie dotyczyło obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy). Takie rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w dwóch sytuacjach:

  • towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany – bardzo istotne jest przy tym użycie w przepisie spójnika "lub" (czyli alternatywy nierozłącznej), co oznacza, że do wystąpienia tego warunku wystarczy spełnienie tylko jednej przesłanki, tzn. wymiany lub naprawy. Jeżeli więc przy pierwszej reklamacji przedsiębiorca naprawił towar, to przy kolejnej reklamacji wadliwego towaru – odstąpienie od umowy (przy wadzie istotnej) lub obniżenie ceny jest możliwe bez względu na to, czy towar można byłoby jeszcze wymienić na nowy. Jest to ogromna zmiana w porównaniu z tym, co dotychczas było uregulowane w art. 8 ust. 4 u.s.w.s.k., który to przepis do zastosowania uprawnienia do odstąpienia od umowy wprowadzał wymóg niemożliwości żądania "naprawy ani wymiany"; 
  • sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy towaru na etapie wcześniejszego żądania – jest to sytuacja, w której np. przedsiębiorca (w ramach pierwszej reklamacji) uznał roszczenie konsumenta za uzasadnione (nawet na zasadzie milczącej zgody w związku z nieustosunkowaniem się w terminie 14 dni), ale nie naprawił/wymienił towaru "w rozsądnym czasie". O tym ile powinna trwać naprawa pisałem już na blogu, ale do tematu jeszcze wrócę ze względu na interesujące uregulowanie tego aspektu w nowych przepisach. 

Przy analizie możliwości zastosowania "bezwarunkowego" uprawnienia do odstąpienia od umowy (przy wadzie istotnej) warto znać jeszcze dwie zasady:

1. Nie jest ważne, czy kolejna wada, która wystąpiła w towarze, to jest ta sama wada, która "była" w produkcie w związku rozpatrywaniem żądania konsumenta w ramach pierwszej reklamacji. Oznacza to, że konsument może skutecznie odstąpić od umowy, jeżeli przy pierwszej reklamacji naprawiana była w laptopie klawiatura, a kolejna usterka dotyczyła wadliwego monitora. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w który to druga wada ma charakter istotny i nie powstała w związku z działaniami konsumenta, np. poprzez upadek laptopa z dużej wysokości. 

2. Bez znaczenia jest okoliczność, że analizowana w ramach pierwszej reklamacji wada miała charakter nieistotny (np. zmywarka została dostarczona do konsumenta z rysą na obudowie). Istotność wady ma znaczenie tylko przy rozpatrywaniu uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy przy kolejnej reklamacji, w której to składa oświadczenie o takiej treści. Zostając przy przykładzie zmywarki – oznacza to, że jeżeli w ramach pierwszej reklamacji towar został wymieniony na taki, który nie posiada rysy, to przy kolejnej wadzie (tym razem istotnej) – np. uszkodzeniu się programatora, który odpowiada za prawidłowy pobór wody czy też mycie naczyń – konsument ma pełne prawo do "bezwarunkowego" odstąpienia od umowy.

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....