Informacja prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Artykuły oraz pozostała treść umieszczona na niniejszym blogu nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej. Materiały zamieszczone w  serwisie odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy Autora bloga na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści prezentowane przez Autora bloga nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Autor bloga nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w serwisie. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach przez Autora oraz osoby trzecie. 

Komentarze

Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za komentarze osób trzecich w jakimkolwiek zakresie. Autor bloga nie ingeruje w treść oraz w formę wyświetlanych komentarzy. 

Na blogu obowiązuje zakaz zamieszczania komentarzy o charakterze reklamowych (promocyjnym) oraz zawierających słowa uznane powszechnie za obraźliwe, a także o charakterze zniesławiajacym, znieważającym lub naruszającym dobre imię osób trzecich. 

Zgłoszenie naruszenia

W przypadku zauważenia przez Czytelnika naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa osób trzecich – należy zgłosić przedmiotowe nieprawidłowości Autorowi bloga za pomocą Formularza kontaktowego. W celu prawidłowego rozpoznania zgłoszenia pomocne będzie zamieszczenie uzasadnienia dla określonych twierdzeń oraz pozostawienie danych kontaktowych Zgłaszającego umożliwiających kontakt za pomocą środków porozumiewania się na odległość (czyt. aktualny adres mailowy).

Newsletter

Każdy Czytelnik może zostać subskrybentem bloga, dzięki czemu będzie otrzymywał na swojego maila informację o najnowszych wpisach. W tym celu należy na stronie głównej (po prawej stronie) w odpowiednim miejscu wpisać swój aktualny adres mailowy. Następnie na podane konto pocztowe zostanie wysłany mail (należy przeszukać również folder Spam), po otwarciu którego należy nacisnąć link aktywacyjny w celu dokonania pełnej aktywacji newslettera. Jeśli pomimo prawidłowego wpisania adresu pocztowego, nie doszedł mail z linkiem aktywacyjnym, należy skontaktować się z Autorem bloga za pomocą Formularza kontaktowe

Newsletter będzie wykorzystywany jedynie do przesyłania informacji na temat najnowszych artykułów pojawiających się na blogu. Wiadomość elektroniczna z informacją o nowym wpisie na blogu będzie wysyłana w godzinach porannych, jedynie w sytuacji, jeśli we wcześniejszym dniu opublikowany zostanie nowy materiał w serwisie. Czytelnicy przy pomocy newslettera nie będą otrzymywali żadnych informacji handlowych. Wszelkie problemy związane z subskrypcją (nieprawidłowe wyświetlanie wiadomości, błędy w formatowaniu, puste maile) należy zgłaszać Autorowi bloga za pomocą Formularza kontaktowego

Baza adresów mailowych powstała w związku z działaniem newslettera nie będzie w żaden sposób wykorzystywana dla celów komercyjnych. Adresy mailowe znajdujące się w bazie nie będą udostępniane osobom trzecim, w szczególności nie będą stanowiły przedmiotu obrotu handlowego. Podane przez Czytelników adresy mailowe będą wykorzystane jedynie dla celów przesłania informacji o zamieszczeniu nowych artykułów na blogu. 

Do każdej wiadomości elektronicznej przesłanej w ramach subskrypcji dołączony będzie link umożliwiający anulowanie newslettera.

Polityka prywatności (cookies)

Blog korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Zawierają one przede wszystkim informację potrzebne do towrzenia statystk za pomocą Google Analytics. Do zbieranych danych można zaliczć przede wszystkim czas odwiedzin strony, nazwę stacji klienta (identyfikowaną za pomocą protokołu HTTP), adres strony internetowej za pomocą którego nastąpiło wejścia na niniejszego bloga czy też informacje o przeglądarce Czytelnika. W ramach plików cookis tworzone są również dane sesyjne przez okres przeglądania bloga.

Możliwe jest również przechowywania informacji o otwieraniu określonych linków na blogu, a także danych wpisywanych w pola edycyjne przy zamieszczaniu komentarzy.

Modyfikacja zakresu udostępnienia ww. danych możliwa jest przez każdego Czytelnika za pomocą indywidualnego ustawienia własnej przeglądarki internetowej. Ograniczenie zakresu gromadzenia plików cookies może wpłynąć (ale nie musi) na możliwość zapoznawania się z materiałami zamieszczonymi na blogu. 

 

Podziel się artykułem!

2 komentarze

  1. paragrafy
    07-08-2014 @ 10:46

    Świetny blog, prawo konsumenckie to niedoceniane przez nas konsumentów, a przecież warto je znac, aby dochodzić swoich praw, nie dać sobą pomiatać i być po prostu szczęśliwym i wolnym człowiekiem

  2. Dariusz Dudek
    16-01-2017 @ 01:05

    Świetny portal prawny w zakresie prawa konsumenckiego. Dzięki wiedzy, którą tutaj uzyskałem, wygram zapewne batalię ze sprzedawcą, który w ogóle nie stosuje obowiązków nakładanych na niego przez w/w ustawę, zaś lokalny (ba, powiatowy!) rzecznik konsumentów błędnie poinformował mnie, że nie mam prawa do odstąpienia od umowy z tego powodu, że była to aukcja internetowa. Nie jestem jeszcze pewien kto ostatecznie ma rację (portal czy rzecznik), ale pojawiło się światełko w tunelu i mam nadzieję, że portal http://konsumentwsieci.pl jest wiarygodnym źródłem (a wszystko na to wskazuje).

Leave a Reply

*

Subscribe without commenting