Forma umowy kredytu konsumenckiego – glosa

Każda umowa o kredyt konsumencki musi zawierać kilkanaście elementów określających jej najważniejsze warunki, które ustawodawca uznał za istotne z punktu widzenia ochrony interesu konsumentów. Elementy te określone są przede wszystkim w art. 30 u.k.k. Co istotne, brak tych elementów może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, które sprowadzają się do umożliwienia konsumentom skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego lub też bezterminowego odstąpienia od umowy (niedługo opiszę na blogu…).

Początek art. 30 ust. 1 u.k.k. brzmi następująco: "Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31-33, powinna określać:". Pytanie teraz, co się stanie, jeżeli wymagane elementy umowy zostaną wskazane nie bezpośrednio w samej umowie kredytowej, ale w załącznikach do niej, które zgodnie z zapisami umownymi są jej integralną częścią.

Z tym pytaniem zmierzył się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 15 lutego 2013 r. (sygn. VI ACa 1113/12), który niestety stwierdził, że istotne w ocenie ustawodawcy elementy umowy kredytowej mogą znajdować się w załącznikach do niej (np. w tabeli opłat czy też regulaminach) i uchylił w tym zakresie decyzję Prezesa UOKiK. W mojej ocenie argumenty przedstawione przez Sąd nie są trafne, a orzeczenie jest nieprawidłowe, co w konsekwencji znacząco obniża poziom ochrony konsumentów. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do Glosy (krytycznej) mojego autorstwa, która została opublikowana na łamach Monitora Prawa Bankowego nr 3/2014 s. 49.

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....