Co słychać w sprawie Pobieraczka ?

Niestety mimo upływu ponad 2 lat – sprawa jest nadal aktualna i co najważniejsze, nadal spółka prowadząca serwis pobieraczek.pl w moim przekonaniu narusza prawa konsumenta. Owszem, UOKiK ukarał za wspomniane praktyki właściciela, ale ten się odwołał i sprawa na razie "utkwiła" w Sądzie Okręgowym w Warszawie Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pobieraczek wciąż prężnie działa, wysyła kolejne wezwania do zapłaty, rzucając tymi samymi oklepanymi argumentami. Dodatkowo pojawiły się nowe, udoskonalone pisma (udoskonalone w sensie – mające wywołać większy strach i przeświadczenie nieuniknionego poniesienia konsekwencji).  Proszę jednak nie dać się nabrać!

Podsumujmy to co wiemy z artykułu O Pobieraczku słów kilka... (w skrócie)

– umowa jest ważna (mimo sprzeciwów niektórych osób na forumprawne.org np. użytkownika o nicku prawnik2011);

 przysługuje nam 3 m/c okres na odstąpienie od umowy (ponieważ nie potwierdzili na piśmie, nie jest potwierdzeniem na piśmie, to co Pobieraczek pisze w wezwaniach, że jest to umożliwienie pobrania regulaminu z ich strony) – wzór odstąpienie w linkowanym temacie o Pobieraczku;

– kto nie zmieścił się w terminie 3 m/c, ma w mojej ocenie prawo do odstąpienia od umowy w wyniku błędu w oświadczeniu woli (1 rok) – szczegóły w temacie linkowanym

– dla ważności oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy NIE JEST konieczne potwierdzenie tego odstąpienia (aczkolwiek ustawa nakłada na przedsiębiorcę taki obowiązek informacyjny, ale nie jest żadne potwierdzenie, tylko jedynie informacja!), tak więc jeśli oni się z tym nie godzą ponieważ np. minął termin 10 dni to jest to ich problem, a nie konsumenta (wszystkie roszczenia wygasają z mocy prawa, a umowę uważa się za niezawartą)

– UOKiK uznał (na razie nieprawomocnie – ale myślę, że nic oprócz podwyższenia kary nie może się zdarzyć), że właściciele pobieraczka stosowali praktykę z ustawy o przeciwdziałaniom nieuczciwym praktykom rynkowym – "profity" jakie płyną z tego faktu dla konsumenta zostały określone na samym dole w temacie Pusty SMS a prawa konsumenta (dla chętnych do zapoznania się) i wynikają wprost z ustawy.

Jeśli nie czytałeś artykułu O Pobieraczku słów kilka…. – poświęć 20 minut na jego przeczytanie, a dalszy tekst w tym artykule będzie dla Ciebie bardziej zrozumiały!!!

Tyle w kwestii podsumowania (problemy z fałszywymi danymi, brakiem pełnoletności czy innymi kwestiami – odsyłam do linkowanego wyżej tematu o Pobieraczku, wszystkie kwestie zostały tam wyjaśnione).

Co nowego przesyła konsumentom Pobieraczek?

Są to listowe albo mailowe przedsądowe wezwania do zapłaty kierowane od Biura Windykacji Prawnej, wszystko odbywa się z upoważnienia radcy prawnego Dariusza Knery.  Adresy domowe posiadają ponieważ podawali Państwo często te dane na na portalu w momencie rejestracji.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wezwanie nie ma żadnej mocy prawnej, ponieważ w przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązanie żadne NIE ISTNIEJE. Radca prawny powinien sobie zdawać z tego sprawę i zapewne zdaje. Tylko jednocześnie wie, iż na pewno jakiś odsetek osób wpłaci określoną ilość pieniędzy. Odstąpienie od umowy jest ważne, czy się to właścicielom serwisu podoba czy nie, co potwierdza zresztą UOKiK zarówno w komunikatach prasowych, jak również w bezpośredniej korespondencji. Mam oczywiście na myśli osoby, którzy nic z serwisu nie pobrali. 

Straszenie BIK KRD

Radca w piśmie, straszy, że w przypadku braku wpłaty zostanie ujawnione zadłużenie w Biurze Informacji Kredytowej Krajowym Rejestrze Długów. Dodatkowo znajduje się tam informacja o trudnościach w wzięciu kredytów, zakupów na raty i inne tego typu rzeczy. Niestety są to tylko puste słowa.

Z informacji, które posiadam – jeszcze żaden podmiot nie został tam zgłoszony. Dlaczego? Jest wiele powodów i jeden najważniejszy – jeśli było odstąpienie od umowy to ZOBOWIĄZANIA nie ma!

Załóżmy jednak, że Pobieraczek wie swoje i uważa, że zobowiązanie jest… Zgodnie z art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jednym z warunków umieszczenie konsumenta w rejestrze jest posiadanie jego PESEL'a tej osoby. Z tego co wiem nikt takich informacji nie podaje na stronach, tym bardziej typu pobieraczek.pl

Kolejna kwestia to, podanie informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania – tutaj przedsiębiorca nie może skłamać, musi (a przynajmniej powinien) wskazać, że odstąpienie od umowy przyszło, nawet jak tego nie akceptują. 

Jeśli przekaże do Biura informacja niezgodne z prawdą to należy składać zawiadomienie na Policję. W końcu zgodnie z ustawą w/w:

Art. 48. 1. Kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych.   

2. Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji gospodarczej w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania od biura lub ujawnił niezgodnie z przepisami ustawy informację gospodarczą osobom trzecim. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż do Biura może być przekazana informacja od 200 zł – jakby nie liczyć to takiej kwoty nie da się naliczyć z tych magicznych 94,80 (nawet przyjmując + odsetki 13% rocznie).

Warte odnotowania jest to, że Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska zostało wykreślone z Rzetelnych Firm – czyli projektu prowadzonego właśnie przez KRD

Wszystko to oczywiście omawiam jako abstrakcję – ponieważ należy pamiętać, iż w przypadku odstąpienie ŻADNEGO ZOBOWIĄZANIA już nie ma.

Podobna sytuacja kształtuje się w przypadku wypowiedzenia umowy czy odstąpienie w przypadku błędu co do czynności prawnej (więcej o wypowiedzeniu i odstąpieniu w  O Pobieraczku słów kilka…).

Tak więc prośba do wszystkich – NIE PŁAĆCIE, bo nie ma sensu. Następnym razem pomyślcie dwa razy jak podacie gdzieś swoje prawdziwe dane.

Jeśli ktoś dane adresowe wymyślił i podał tylko maila to jest skazany na spam od właścicieli pobieraczka na pocztę.

Pomijam resztę wyliczeń, które są w tym piśmie – ponieważ one są czysto abstrakcyjne i zależą w dużej mierze od wyniku sprawy, udziały pełnomocnika po Waszej stronie, a także wielu innych elementów. Jeśli chcieliby sprawę oddać do sądu – to dawno by to zrobili, ale wiedzą, że nie mieliby tam zbyt dużo szans 😉

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....