windykacja

Jeszcze raz o opłatach windykacyjnych

Jakiś czas temu pisałem, że opłaty windykacyjne stosowane przez przedsiębiorców w umowach zawieranych z konsumentami nie mogą być dowolne. Wymieniłem szereg przesłanek umożliwiających samodzielne zweryfikowanie, czy obciążenie każdorazowo konsumenta kosztami wezwania do zapłaty, upomnienia czy też wizyty windykatora w miejscu zamieszkania konsumenta można uznać za prawidłowe. Należą do nich przede wszystkim: wygórowane opłaty nieodpowiadające rzeczywistym kosztom ponoszonym przez przedsiębiorców, nieokreślenie kosztów postępowania windykacyjnego, nielimitowanie opłat w ramach tegoż postępowania, generowanie zbyt dużej ilości środków windykacyjnych stosowanych w krótkim okresie czasowym czy Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opłaty windykacyjne nie mogą być dowolne

Rozbudowana i kosztowana procedura windykacyjna to już stały element różnego rodzaju umów z branży finansowo-inwestycyjnej. Takie zapisy umowne znajdują się zarówno w umowach z bankiem, funduszem inwestycyjnym, nie mówiąc już o przedsiębiorcach udzielających pożyczek (w tym też chwilówek) na lichwiarskich warunkach. Często opłaty windykacyjne są istotnym elementem oferty przedsiębiorcy, stanowiąc nierzadko lwią część przyszłego zadłużenia nieświadomego konsumenta. Czynności windykacyjne mogą wykonywać zarówno bezpośrednio przedsiębiorcy z którym zawarliśmy umowę, jak również zlecić to innym podmiotom (nieznanym w momencie zawarcia umowy).

Pytanie Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....