UOKiK

Częściowa zmiana praktyki przez Pobieraczka

Myślałem, że nie będę już musiał zajmować się tym portalem na blogu, ale po kolejnej fali maili z zapytaniami w tej sprawie, jestem zobowiązany napisać kilka słów. Sprawa "pobieraczka" jest dość nietypowa, ponieważ mimo nagonki w każdych dostępnych mediach – przedsiębiorcy nie odpuszczają. Warto również zwrócić uwagę, iż właściciele pobieraczek.pl zmienili taktykę działania i teraz wraz z mailem aktywacyjnym przesyłają konsumentom regulamin świadczenia usługi, w którym zawarta jest informacja o prawie do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że obecnie okres Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego kredytu?

Prezes UOKiK opublikował raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 r. Z dokumentu można się dowiedzieć jakie naruszenia zauważył ww. organ u 20 instytucji udzielających kredytów konsumenckich (w tym banki, SKOK-i oraz inni przedsiębiorcy pożyczkowi). W mojej ocenie każdy konsument powinien zapoznać się raportem, przynajmniej w zakresie dotyczącym podmiotu u którego posiada kredyt. Stanowić to może źródło cennych wskazówek dla osób, które mają problem z odstąpieniem od umowy, wcześniejszą spłatą kredytu czy też zmianą oprocentowania kredytu w trakcie Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Pozew dot. klauzul niedozwolonych musi mieć na celu ochronę interesów konsumentów

Ciąg dalszy sprawy o której pisałem w artykule UOKiK ukarał, ale Lexus chciał to zrobić jeszcze raz… Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy uznając, iż we wskazanym stanie faktycznym złożony przez organizację pro-konsumencką pozew nie miał na celu ochrony interesów konsumentów. Nie zgodził się jednak z argumentacją, zgodnie z którą podstawą oddalenia pozwu mógłby być art. 5 k.c. Wygrana przedsiębiorcy cieszy, jednak uzasadnienie nie jest zbyt krzepiące.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Założenia nowelizacji ustawy antymonopolowej – aspekt konsumencki

Na stronie Prezesa UOKiK ukazał się projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w kształcie przyjętym przez Radę Ministrów. Warto wskazać, iż zmiany nastąpią przede wszystkim w zakresie ochrony konkurencji oraz w przepisach dotyczących kontroli koncentracji. W tym miejscu chciałbym jednak przybliżyć nowości w przepisach odnoszących się do ochrony konsumentów i zmianach proceduralnych, które mogą mieć wpływ na postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie są to wprawdzie zmiany przełomowe, ale warto Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Reklama jest nie(naga)nna

Czy niepełną nagość kobiecą w reklamach można ujmować w kategorii naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, jeżeli w żaden sposób nie zniekształca możliwości decyzyjnych konsumentów i nie wpływa na ich szeroko pojmowany interes, w tym oczywiście interes ekonomiczny? W moim przekonaniu – zdecydowanie nie.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Prezes UOKiK decyduje o wszczęciu postepowania

Każdy konsument albo konkurent może złożyć zawiadomienie do Prezesa UOKiK na przedsiębiorcę naruszającego zasady wolnej konkurencji lub stosującego praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Należy przy tym pamiętać, że Prezes Urzędu nie jest związany takim zawiadomieniem. To w jego gestii leży decyzja czy zachodzą uzasadnione podstawy w zakresie możliwości naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Do wszczęcia postępowania nie zmusi go nawet sąd.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Dlaczego prawo ochrony konsumentów?

No właśnie… Dlaczego akurat prawo ochrony konsumentów stało się głównym tematem niniejszego bloga? W tym wpisie chciałbym się podzielić moimi refleksjami na temat poziomu ochrony konsumentów w Polsce oraz wynikającym z nich obowiązkom przedsiębiorcy.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Znów ten Pobieraczek

Witam wszystkich po dłuższej przerwie (od kwietnia). Uważam, iż w ramach rozgrzewki po wakacjach warto parę zdań napisać po raz kolejny o portalu pobieraczek.pl i ich właścicielach. Mimo kolejnych wyroków sądów (w tym Sądu Okręgowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – czyli SOKiK), decyzji Prezesa UOKiK oraz różnego rodzaju aktywności konsumenckiej – przedsiębiorcy działają dalej, za nic mając powszechnie obowiązujące w Polsce prawo. 

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Kosztowny koniec smsów sugerujących wygraną

Kto kiedyś otrzymał sms-a, w którym nadawca sugerował wygraną w zamian za wysłanie jednej wiadomości tekstowej? Raczej każdy kto ma telefon komórkowy. Czy ktoś kiedyś myślał nad tym, aby domagać się na podstawie takich sms-ów odbioru wygranej? Wielu. Czy ktoś wystąpił z takim roszczeniem do sądu w celu przymuszenia organizatora do wypłaty nagrody? Na pewno jedna osoba!

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Obowiązek przedsiębiorcy z którego nie może się wywiązać

Coraz większa jest świadomość wśród przedsiębiorców w zakresie obowiązków informacyjnych w przypadku prowadzenia działalności za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w wyniku czego dochodzi do zawarcia z konsumentami umów na odległość. Za brak tychże informacji grozi przedsiębiorcy kara do 10% przychodu (w praktyce są to kary o mniejszej wysokości). 

Niestety mało kto zauważył, iż w obecnym stanie prawnym, nawet jakby przedsiębiorca bardzo chciał z tych wszystkich obowiązków się wywiązać – to w mojej ocenie – nie może. Przynajmniej z jednego….

Processing your request, Please wait....