UOKiK

Nikt nie chce prowadzić rejestru przedsiębiorstw pożyczkowych

Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem rynku udzielania pożyczek gotówkowych (w tym "chwilówek") konsumentom. Stali czytelnicy bloga zapewne pamiętają o propozycji Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia nadzoru nad tym segmentem rynku. Założenia do tego projektu omówiłem dość szczegółowo, a jedna z propozycji dotyczyła wprowadzenia rejestru przedsiębiorców pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich. 

Pierwotnie, zgodnie z założeniami, rejestr takich podmiotów miałby prowadzić Prezes UOKiK. Problem jednak w tym, że nie widzi on swojej właściwości w tego rodzaju działalności. W uwagach przedłożonych do analizowanego projektu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Rejestr klauzul niedozwolonych w nowym formacie

Każdy zapewne wie, że  rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzony przez Prezesa UOKiK (czyli po prostu rejestr postanowień niedozwolonych) rozrasta się do niebywałych rozmiarów. Aktualnie jest 5458 wpisów. Dla porównania przypomnę, że w moim wpisie z października 2012 r. wskazywałem, iż w rejestrze znajduje się "tylko" 3861, a dwa lata temu w tym samym miesiącu było "zaledwie" 2600. Postęp jak widać ogromny, na co wpływ mają przede wszystkim różnej maści stowarzyszenia konsumenckie, czy też kancelaria adwokacie/radcowskie, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kontrowersyjny wniosek z raportu NIK i certyfikaty sklepów internetowych

Czas na rozwinięcie pewnego kontrowersyjnego wniosku, który wynika z raportu NIK omawianego ostatnio przeze mnie na blogu. O ile raport ocenia pozytywnie poziom ochrony konsumentów na rynku e-commerce, to nie ze wszystkimi rekomendacjami NIK można się zgodzić, a w szczególności w zakresie sposobu włączenia się Prezesa UOKiK w ocenę wiarygodności sklepów internetowych. 

Oto fragment z Raportu (dostępny w tym miejscu), który szczególnie mnie zaciekawił (s.17):

Najwyższa Izba Kontroli jako uzasadnione uznała zakończenie realizacji opisanych powyżej  projektów, jednak wskazuje na słabe propagowanie innych rozwiązań,

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Sądy przeciwne powielaniu postanowień w rejestrze

Myślę, że ten wpis ucieszy wszystkich, którzy otrzymali ostatnio pozew nie tylko od stowarzyszeń (zwykłych lub rejestrowych), ale również od kancelarii prawnych lub innych "multi-powodów" – których jedyną aktywnością było masowe pozywanie przedsiębiorców. Dochodziło do tego w różnych konfiguracjach, jedni rozdzielali każde postanowienie na osobny pozew, inni wzywali do ugody za "okazyjną cenę", czy też reprezentując kilku konsumentów – wnosili pozew o tą samą klauzulę w imieniu każdego powoda. Jeśli jednak najnowsze stanowisko SOKiK i Sądu Apelacyjnego się przyjmie – to odwróci Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Raport NIK – interesy konsumentów w sieci są dobrze chronione

W dniu kwietniu 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała raport dotyczący Ochrony klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych (poinformowała o tym w sierpniu na swojej stronie internetowej). Raport, mimo pewnych zauważonych nieprawidłowości, w bardzo dobrym świetle stawia poziom ochrony konsumentów w zakresie zakupów dokonywanych w sklepach internetowych. NIK zbadał zarówno działania podjęte przez Prezesa UOKiK, jak i rzeczników konsumentów, a także organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Federacji Konsumentów, które korzystają z dotacji państwowych na projekty związane z ochroną Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka przemyśleń o propozycji uszczelnienia rynku pożyczek konsumenckich

Kilka dni temu, dokładnie w dniu 27 sierpnia 2013 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, który ma uporządkować działalność firm pożyczkowych na polskim rynku. Niewątpliwie uszczelnienie rynku pożyczek konsumenckich, a więc kredytów konsumenckich udzielanych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckich jest potrzebne, co pokazują nie tylko raporty Prezesa UOKiK dotyczące nieprawidłowości w tym segmencie (por. Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego kredytu?Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ostrzeżenia Prezesa UOKiK o podejrzeniu naruszenia praw konsumentów – nowelizacja ustawy

Jak już informowałem na swoim facebookowym profilu, Rada Ministrów przyjęła w 23 lipca br. projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (informacja na stronie Prezesa UOKiK). Pisałem o tej nowelizacji już w zeszłym roku, analizując jedynie jej wpływ na poziom ochrony konsumentów. Warto zauważyć, iż nowelizacja dotyczy przede wszystkim zasad dokonywania koncentracji czy też sposobu przeprowadzania przeszukania i kontroli, tak więc aspekt konsumencki nie jest zbyt istotny na tle wszystkich zmian, jakie mają zostać wprowadzone. 

W Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opłaty stosowane przez firmy pożyczkowe pod lupą UOKiK

Warto odnotować opublikowany niedawno raport Prezesa UOKiK "Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe" (streszczenie w komunikacie na stronie Urzędu). Opisuje on naruszenia jakich dopuszczają się przedsiębiorcy udzielający pożyczek gotówkowych na polskim rynku. Duża część naruszeń pokrywa się z już stwierdzonymi przez Prezesa UOKiK przy okazji badania sposobu implementacji nowej ustawy o kredycie konsumenckim, gdzie podmiotem zainteresowania były nie tylko firmy pożyczkowe, ale również banki oraz SKOK-i. Więcej o tamtej publikacji możecie przeczytać we wpisie Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Polisolokaty – dochodzić roszczeń grupowo czy indywidualnie?

Przed tym problemem stoi zapewne tysiące osób w całej Polsce, którzy skorzystali z polisolokat, czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych jako "najlepsza lokata kapitału". O tym beznadziejnym produkcie pisałem wielokrotnie, czy to przy okazji omawiania Raportu Rzecznika Ubezpieczonych, czy w związku analizą niedozwolonego charakteru opłat likwidacyjnych stosowanych przez AEGON lub Nordeę. Czas jednak na to, aby zastanowić się w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń i odzyskać wpłacone pieniądze, a może nawet na tym trochę zarobić. 

Drogi, które Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Reklamy w Google też mogą naruszać prawa konsumentów

Prezes UOKiK opublikował pod koniec tygodnia bardzo ciekawy raport poświęcony reklamom przedsiębiorstw pożyczkowych (streszczenie w notatce prasowej na stronie Urzędu). W raporcie tego typu podmioty nazywane są "parabankami", ale osobiście wole je nazywać inaczej, gdyż w moim odczuciu udzielanie pożyczek nie jest zarezerwowane jedynie dla działalności bankowej. Termin "parabank" używam dla określenia podmiotów, które przyjmują kapitał od konsumentów i następnie obciążają go ryzykiem poprzez pożyczanie na procent innym konsumentom. Mniejsza o to, gdyż nie to jest w tym raporcie najistotniejsze. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....