UOKiK

Pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie stwierdzania tożsamości postanowień niedozwolonych

Wygląda na to, że ostatecznie uda się rozstrzygnąć, czy dotychczasowa interpretacja art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowana przez Prezesa UOKiK, która ma swoje oparcie w licznym orzecznictwie (z wyrokiem SN III SZP 3/06 włącznie), jest prawidłowa i zgoda z prawem europejskim. Po ostatnim dość – w mojej ocenie – niefortunnym rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego (w sprawie o sygn. III SK 18/13) orzecznictwo, w szczególności Sądu Okręgowego w Warszawie (czyli SOKiK), jest bardzo niespójne. 

Przypomnę treść samego przepisu:

Przez

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Nowe decyzje Prezesa UOKiK w sprawie polisolokat – co to oznacza dla konsumentów?

Wczoraj na swojej stronie internetowej Prezes UOKiK poinformował o czterech decyzjach dotyczących polisolokat i wysokich karach (ponad 50 mln zł) nałożonych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Warto odnotować takie wydarzenie, bo o polisolokatach (a raczej o polisach inwestycyjnych z ubezpieczeniem na życie) piszę na blogu od dawna.

Trzy decyzje dotyczyły wprowadzenia konsumentów w błąd na etapie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy. Konsumenci mogli nieświadomie zawierać umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie mając pełnej wiedzy na temat m.in. ryzyka jakie się Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czas uregulować zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

W ubiegłym roku przyjęta została dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (2013/11/UE) oraz rozporządzenie w sprawie rozwiązywania sporów przez internet (524/2013). W piątek Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił początek konsultacji społecznych nad projektem założeń ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zapamiętajcie nazwę tej ustawy, bo niedługo z niej będziecie korzystać w pierwszej kolejności w sytuacji sporu z przedsiębiorcą po nieuwzględnionej reklamacji. Ustawa powinna zostać uchwalona do 9 lipca 2015 roku (z 6 miesięcznym vacatio Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ostrzeżenia publiczne Prezesa UOKiK od nowego roku

Natłok obowiązków oraz czas urlopowy nie sprzyja rozwojowi bloga. Mam jednak nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej i będę mógł publikować regularniej i z dużo większą częstotliwością. Najpierw jednak muszę nadrobić zaległość, których jest sporo….

Na początku niektórym przypomnę, a innych poinformuję, że od 18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Cały tekst nowelizacji dostępny jest na stronach sejmowych (w html oraz w pdf). Zainteresowanych procesem legislacyjnym odsyłam do druków sejmowych (1703).  Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Szykują się poważne zmiany w rejestrze postanowień niedozwolonych

Jeszcze na dobre nie zakończył się etap legislacyjny ustawy o prawach konsumenta, a Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje kolejną rewolucję w ochronie interesów konsumentów. Tym razem chodzi o uporządkowanie kwestii związanych z klauzulami niedozwolonymi i rejestrem, w których zbierane są niedozwolone postanowienia umowne. Aktualnie bałagan jest straszny, czego efektem jest 41 tys. spraw tylko w 2013 roku w SOKiK w związku z powództwami o uznanie postanowień umownych za niedozwolone (sygn. AmC). Jeżeli do tego dodamy problemy z prawidłową interpretacją skutku wpisania klauzuli do rejestru Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta

Sejm w dniu dzisiejszym – po trzecim czytaniu – przyjął ustawę o prawach konsumenta. 388 posłów głosowało za przyjęciem tego aktu prawnego, 30 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Posłowie znacząco przyspieszyli, ponieważ pomiędzy II czytaniem (z 7 maja), a III (z 9 maja) minęło zaledwie dwa dni. Warto dodać, że w tym czasie zdążyła zebrać się jeszcze Komisja Gospodarki.

Z najważniejszych informacji należy wskazać na vacatio legis, które zostało ustalone na okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Automatyczne przedłużanie umowy telekomunikacyjnej na czas określony

Wczorajszy komunikat prasowy na stronie Prezesa UOKiK dotyczący decyzji przeciwko Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu jest dobrym pretekstem, aby rozpocząć dyskusję o zasadach na jakich – przede wszystkim – operatorzy telekomunikacyjni mogą związać konsumentów umowami ponad okres na jaki zostały zawarte. Można śmiało stwierdzić, iż automatyczne przedłużenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na kolejny czas określony, czy też czas nieokreślony to powszechna praktyka na tym rynku. W mojej ocenie takie działanie nie są do końca słuszne. 

Najpierw warto przeanalizować przywołaną już decyzję Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy Krajowy Rzecznik Konsumentów powinien zastąpić Prezesa UOKiK?

Czy Krajowy Rzecznik Konsumentów będzie w zastępstwie Prezesa UOKiK prowadził postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów? Projektu ustawy, który przewidywałby takie zmiany wprawdzie nie ma, ale pomysł pojawił się w jednej z rozpraw doktorskich. 

Przechodząc do szczegółów, mam na myśli rozprawę doktorską p. Izabeli Wesołowskiej (WPiA UŁ) napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Strzyczkowskiego pt. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Jej prezentacja odbyła się w ramach Otwartego Seminarium Doktorskiego organizowanego przez Centrum Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Raport Prezesa UOKiK dotyczący rynku deweloperskiego

W poniedziałek (3 lutego 2014 r.) Prezes UOKiK opublikował raport "Konsument na rynku deweloperskim", który na 177 stronach opisuje grzechy przedsiębiorców oferujących konsumentom mieszkania. Wszystko tak naprawdę za sprawą stosunkowo nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z jej art. 40, Rada Ministrów ma obowiązek dokonania przeglądu funkcjonowania przepisów nowej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie – a tan okres się zbliża, dlatego taki raport branżowy jest jak najbardziej Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Getin Noble Bank wprowadzał w błąd przy sprzedaży polisolokat

Na początku tego tygodnia media obiegła szumnie wiadomość o decyzji Prezesa UOKiK w stosunku do Getin Noble Bank S.A. (decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. RKT-55/2013), w której to stwierdził, że ww. Bank wprowadzał konsumentów w błąd przy przekazywaniu im informacji o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (czyli do tzw. polisolokat, które były nie raz już przeze mnie omawiane na blogu). Kara za tego typu praktykę wyniosła ok. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....