umowa na odległość

Raport NIK – interesy konsumentów w sieci są dobrze chronione

W dniu kwietniu 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała raport dotyczący Ochrony klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych (poinformowała o tym w sierpniu na swojej stronie internetowej). Raport, mimo pewnych zauważonych nieprawidłowości, w bardzo dobrym świetle stawia poziom ochrony konsumentów w zakresie zakupów dokonywanych w sklepach internetowych. NIK zbadał zarówno działania podjęte przez Prezesa UOKiK, jak i rzeczników konsumentów, a także organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Federacji Konsumentów, które korzystają z dotacji państwowych na projekty związane z ochroną Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zmiany w prawie konsumenckim – wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z obietnicą chciałbym w dzisiejszym wpisie podsumować wyniki konsultacji społecznych dot. zmian w prawie konsumenckim o których pisałem w artykule Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów. Obraz wyłaniający się z lektury stanowisk różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, federacji etc. jest średnio zadowalajacy. Na chwilę obecną są to tylko ogólne rozważania, a jak wiadomo "diabeł tkwi w szczegółach". Niemniej widać już, w jaką stronę będą lobbować poszczególne podmioty. 

Wspólny mianownik dla wszystkich opinii pojawiających się w dyskusji to przede wszystkim pozytywna Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów

Nie byłby to wiarygodny blog o prawach konsumentów, gdybym nie przedstawił założeń do najnowszej nowelizacji dotyczącej ich ochrony, które mogą w istotny sposób nie tylko zmienić zakres ochrony, ale również doprecyzować oraz ujednolicić pewne fundamentalne kwestie, które już dawno powinny zostać poprawione. O czym mówię? O projekcie założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmienia ustawy – Kodeks cywilny i innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z UOKiK. Podstawowym celem planowanej regulacji jest transpozycja do polskiego porządku Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Link do regulaminu nie rozwiąże sprawy

Nie jest wystarczające – przy zawarciu umowy na odległość – zamieszczenie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji (w tym prawie do odstąpienia od umowy) jedynie na stronie internetowej, nawet jeśli przy rejestracji wymagana jest akceptacja regulaminu (w formie linku) w którym znajdują się ww. informację. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-49/11 Content Services Ltd vs Bundesarbeitskammer z 5 lipca 2012 r.

Najpierw przybliżenie stanu faktycznego. Content Services prowadził stronę z linkami do różnego rodzaju oprogramowania, z której można Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Przedsiębiorca powinien zwrócić koszty dostawy

Często poruszany problem przy odstąpieniu od umowy dotyczy kosztów ponoszonych w związku z wysyłką towaru przy zakupach na odległość przy skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Oczywiście mam na myśli stosunki B2C (przedsiębiorca vs konsument). Kto powinien ponieść te koszty? Konsument czy przedsiębiorca? Jest to temat na pewno istotny w związku z coraz większym rozwojem zakupów za pośrednictwem Internetu. Nie bez znaczenia jest również, że świadomość konsumencka jest coraz większa, przy braku proporcjonalności w tym

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Czy możemy oddać towar zakupiony w stacjonarnym sklepie?

Coraz większa jest świadomość konsumentów na temat przysługujących im praw, w tym prawa do odstąpienia od umowy. Często jednak konsumenci nie rozróżniają prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu świadczenia bez podania przyczyny przy zakupach dokonanych przez Internet, od tych dokonanych w stacjonarnych sklepach, tzw. „w realu” (nie mylić z nazwą hipermarketu!).

Tym większe było moje zdziwienie, jak w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej przeczytałem, iż prawa konsumenta w tym zakresie niczym się od siebie nie różnią. Czy aby na Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Co słychać w sprawie Pobieraczka ?

Niestety mimo upływu ponad 2 lat – sprawa jest nadal aktualna i co najważniejsze, nadal spółka prowadząca serwis pobieraczek.pl w moim przekonaniu narusza prawa konsumenta. Owszem, UOKiK ukarał za wspomniane praktyki właściciela, ale ten się odwołał i sprawa na razie "utkwiła" w Sądzie Okręgowym w Warszawie Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pobieraczek wciąż prężnie działa, wysyła kolejne wezwania do zapłaty, rzucając tymi samymi oklepanymi argumentami. Dodatkowo pojawiły się nowe, udoskonalone pisma (udoskonalone w sensie – mające wywołać większy strach i Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....