TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Konsument powinien mieć możliwość zmiany roszczenia

Jeżeli w toku postępowania sądowego w sprawie towaru niezgodnego z umową, konsument żąda odstąpienia od umowy, a wada okaże się nieistotna, to powinien mieć również prawo zgłosić w późniejszym etapie postępowania roszczenie obniżenia ceny. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2013 r. (sygn. akt C-32/12). Sąd rozpatrywał sprawę w trybie prejudycjalnym w oparciu o stan faktyczny i prawny w ustawodawstwie hiszpańskim. Stan, który jest dość banalny i może mieć miejsce również na naszym krajowym podwórku. 

Konsument Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Niedozwolony charakter klauzuli powinien być badany z urzędu

Sąd krajowy powinien wykorzystać wszystkie możliwe środki, aby z urzędu uwzględnić niedozwolony charakter postanowienia umownego, nawet jeśli konsument tego aspektu nie podniósł na żadnym etapie procesu. Tak w dużym skrócie można streścić wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2013 r. (C-397/11). Orzeczenie nie jest przełomowe, gdyż podobne już rozstrzygnięcia miały już miejsce, ale myślę, że warte jest odnotowania. W myśl tego wyroku, sądy powinny eliminować brak równowagi istniejącej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, a to oznacza w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy klauzule niedozwolone psują polski rynek?

Niestety nie mam teraz tyle czasu, ile bym chciał poświęcić na zamieszczanie nowych wpisów na blogu, niemniej trzeba odnotować wywiad, który ukazał się w Rzeczpospolitej w dniu 19 czerwca 2013 roku z Prezesem AEGON "Ugoda nie wchodzi w grę" (dostęp do archiwum płatny). W artykule rozmówca dość krytycznie odnosi się do osób niezadowolnych z oferty przedstawianej przez AEGON w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest tam poruszana kwestia osób przygotowujących się do pozwu zbiorowego o którym pisałem w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Link do regulaminu nie rozwiąże sprawy

Nie jest wystarczające – przy zawarciu umowy na odległość – zamieszczenie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji (w tym prawie do odstąpienia od umowy) jedynie na stronie internetowej, nawet jeśli przy rejestracji wymagana jest akceptacja regulaminu (w formie linku) w którym znajdują się ww. informację. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-49/11 Content Services Ltd vs Bundesarbeitskammer z 5 lipca 2012 r.

Najpierw przybliżenie stanu faktycznego. Content Services prowadził stronę z linkami do różnego rodzaju oprogramowania, z której można Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Koszty poinformowania o nagrodzie obciążają przedsiębiorcę

Koszty poinformowania o nagrodzie powinny obciążać przedsiębiorcę. Z innego założenia wyszło pięciu przedsiębiorców organizując różnego rodzaju konkursy w Wielkiej Brytanii. Sprawą zajął się brytyjski urząd Office Fair Trading (OFT), a ostatecznie rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskie w wyroku z dnia 18 października 2012 r. sygn. akt C‑428/11. Orzeczenie jest o tyle istotne, że z podobnymi sprawami możemy spotkać się również w naszych polskich realiach. Ja ostatnio nawet spotkałem…

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Przedsiębiorca powinien zwrócić koszty dostawy

Często poruszany problem przy odstąpieniu od umowy dotyczy kosztów ponoszonych w związku z wysyłką towaru przy zakupach na odległość przy skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Oczywiście mam na myśli stosunki B2C (przedsiębiorca vs konsument). Kto powinien ponieść te koszty? Konsument czy przedsiębiorca? Jest to temat na pewno istotny w związku z coraz większym rozwojem zakupów za pośrednictwem Internetu. Nie bez znaczenia jest również, że świadomość konsumencka jest coraz większa, przy braku proporcjonalności w tym

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....