stowarzyszenia

Pozytywna zapowiedź zmian w procedurze uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Myślę, że wczorajszy dzień (14 kwietnia 2015 r.) można nazwać drugim krajowym dniem konsumentów. Z jednej strony Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy prawa bankowego dotyczące Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, czyli zmory wszystkich kredytobiorców, a z drugiej strony Prezes UOKiK, MF oraz MS opublikowali projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c. Skupię się na razie na tym drugim wydarzeniu (polecam informację prasową na stronie UOKiK + prezentację obrazującą nadchodzące zmiany), które chyba jest Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Szykują się poważne zmiany w rejestrze postanowień niedozwolonych

Jeszcze na dobre nie zakończył się etap legislacyjny ustawy o prawach konsumenta, a Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje kolejną rewolucję w ochronie interesów konsumentów. Tym razem chodzi o uporządkowanie kwestii związanych z klauzulami niedozwolonymi i rejestrem, w których zbierane są niedozwolone postanowienia umowne. Aktualnie bałagan jest straszny, czego efektem jest 41 tys. spraw tylko w 2013 roku w SOKiK w związku z powództwami o uznanie postanowień umownych za niedozwolone (sygn. AmC). Jeżeli do tego dodamy problemy z prawidłową interpretacją skutku wpisania klauzuli do rejestru Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Rejestr klauzul niedozwolonych w nowym formacie

Każdy zapewne wie, że  rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzony przez Prezesa UOKiK (czyli po prostu rejestr postanowień niedozwolonych) rozrasta się do niebywałych rozmiarów. Aktualnie jest 5458 wpisów. Dla porównania przypomnę, że w moim wpisie z października 2012 r. wskazywałem, iż w rejestrze znajduje się "tylko" 3861, a dwa lata temu w tym samym miesiącu było "zaledwie" 2600. Postęp jak widać ogromny, na co wpływ mają przede wszystkim różnej maści stowarzyszenia konsumenckie, czy też kancelaria adwokacie/radcowskie, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Sądy przeciwne powielaniu postanowień w rejestrze

Myślę, że ten wpis ucieszy wszystkich, którzy otrzymali ostatnio pozew nie tylko od stowarzyszeń (zwykłych lub rejestrowych), ale również od kancelarii prawnych lub innych "multi-powodów" – których jedyną aktywnością było masowe pozywanie przedsiębiorców. Dochodziło do tego w różnych konfiguracjach, jedni rozdzielali każde postanowienie na osobny pozew, inni wzywali do ugody za "okazyjną cenę", czy też reprezentując kilku konsumentów – wnosili pozew o tą samą klauzulę w imieniu każdego powoda. Jeśli jednak najnowsze stanowisko SOKiK i Sądu Apelacyjnego się przyjmie – to odwróci Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

O zdolności sądowej stowarzyszeń zwykłych raz jeszcze…

Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców pozwanych przez różnej maści stowarzyszenia zwykłe (np. Executio Iuris czy Clarity). Stali czytelnicy bloga na pewno pamiętają wpis dotyczący orzeczeń SOKiK, w których zakwestionował on brak zdolności sądowej tychże stowarzyszeń do wnoszenia powództw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (por. O stowarzyszeniach zwykłych i ich zdolności sądowej). Jak było można przewidzieć, ww. podmioty będą bronić się wszystkim rękami, aby taką argumentację Sądu zakwestionować. Całe szczęście Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie złożone Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

O stowarzyszeniach zwykłych i ich zdolności sądowej

Dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w drugim półroczu 2012 r. otrzymali od nowopowstałych prokonsumenckich stowarzyszeń pozwy w sprawie uznania zapisów umownych za niedozwolone. SOKiK – czyli sąd zajmujący się kontrolą abstrakcyjna wzorca umownego i wpisywaniem klauzul do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK – uznał, iż stowarzyszenia zwykłe, czyli nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, nie posiadają zdolności sądowej na wniesienie takich pozwów, nawet jak do ich zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. Dostało się między innymi stowarzyszeniom takim jak Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kiedy klauzula jest klauzulą niedozwoloną, czyli po co nam rejestr

Krew mnie zalewa jak czytam takie "rzeczy" w gazetach. We wczorajszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł o tym, jak to sklepy internetowe łamią prawa konsumentów poprzez zamieszczanie w swoich regulaminach klauzul niedozwolonych. W artykule przywołany jest również nowopowstały serwis, który ma na celu eliminacje klauzul niedozwolonych (jak sądzę chodzi o te z Rejestru) – podobno analizuje wszystko automat (sic!). Szkoda jednak, że przy takim podejściu do sprawy może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie płacił podwójnie – nie tylko stowarzyszeniom konsumenckim w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....