SOKiK

Pozytywna zapowiedź zmian w procedurze uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Myślę, że wczorajszy dzień (14 kwietnia 2015 r.) można nazwać drugim krajowym dniem konsumentów. Z jednej strony Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy prawa bankowego dotyczące Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, czyli zmory wszystkich kredytobiorców, a z drugiej strony Prezes UOKiK, MF oraz MS opublikowali projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c. Skupię się na razie na tym drugim wydarzeniu (polecam informację prasową na stronie UOKiK + prezentację obrazującą nadchodzące zmiany), które chyba jest Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czas na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie rozszerzonej skuteczności wpisu do rejestru

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 16 lutego 2015 r. skierował wniosek o podjęcie uchwały przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 17/15) w sprawie rozszerzonej skuteczności wpisu postanowienia umowy do rejestru. Pytanie brzmi następująco:

Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., powoduje, że przewidziana w art. 47943 k.p.c. rozszerzona skuteczność prawomocnego wyroku będącego podstawą tego wpisu stoi na przeszkodzie postępowaniu w przedmiocie

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Szykują się poważne zmiany w rejestrze postanowień niedozwolonych

Jeszcze na dobre nie zakończył się etap legislacyjny ustawy o prawach konsumenta, a Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje kolejną rewolucję w ochronie interesów konsumentów. Tym razem chodzi o uporządkowanie kwestii związanych z klauzulami niedozwolonymi i rejestrem, w których zbierane są niedozwolone postanowienia umowne. Aktualnie bałagan jest straszny, czego efektem jest 41 tys. spraw tylko w 2013 roku w SOKiK w związku z powództwami o uznanie postanowień umownych za niedozwolone (sygn. AmC). Jeżeli do tego dodamy problemy z prawidłową interpretacją skutku wpisania klauzuli do rejestru Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zgoda na przekazywanie danych konsumenta innym podmiotom musi być dobrowolna

Ostatnio w rejestrze postanowień niedozwolonych pojawiła się interesująca klauzula dotycząca przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi, niż ten z którym konsument zawiera bezpośrednio umowę. Jest to dość powszechnie stosowane postanowienie zarówno przez mniejsze, jak i większe sklepy internetowe, tak więc myślę, że warto poświęcić mu chwilę uwagi. Co istotne, jej umieszczenie w regulaminie nie wynika często z inicjatywy samego e-sklepu.

Mam na myśli oczywiście postanowienie zamieszczone pod poz. 5398 (wyrok SOKiK z dnia 1 lipca 2013 r., sygn. akt XVII Amc 8336/12) o Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Rejestr klauzul niedozwolonych w nowym formacie

Każdy zapewne wie, że  rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzony przez Prezesa UOKiK (czyli po prostu rejestr postanowień niedozwolonych) rozrasta się do niebywałych rozmiarów. Aktualnie jest 5458 wpisów. Dla porównania przypomnę, że w moim wpisie z października 2012 r. wskazywałem, iż w rejestrze znajduje się "tylko" 3861, a dwa lata temu w tym samym miesiącu było "zaledwie" 2600. Postęp jak widać ogromny, na co wpływ mają przede wszystkim różnej maści stowarzyszenia konsumenckie, czy też kancelaria adwokacie/radcowskie, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Sądy przeciwne powielaniu postanowień w rejestrze

Myślę, że ten wpis ucieszy wszystkich, którzy otrzymali ostatnio pozew nie tylko od stowarzyszeń (zwykłych lub rejestrowych), ale również od kancelarii prawnych lub innych "multi-powodów" – których jedyną aktywnością było masowe pozywanie przedsiębiorców. Dochodziło do tego w różnych konfiguracjach, jedni rozdzielali każde postanowienie na osobny pozew, inni wzywali do ugody za "okazyjną cenę", czy też reprezentując kilku konsumentów – wnosili pozew o tą samą klauzulę w imieniu każdego powoda. Jeśli jednak najnowsze stanowisko SOKiK i Sądu Apelacyjnego się przyjmie – to odwróci Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Stosowanie postanowień niedozwolonych może być również wykroczeniem

Zapewne nikogo nie zaskoczę, jeśli napiszę, że za stosowanie niedozwolonych postanowień umownych można zostać pozwanym do SOKiK, a następnie zostać umieszczonym na "ścianie wstydu" tj. w rejestrze postanowień niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Jest to wynik powództwa cywilnego, do którego uprawniony jest każdy konsument. Podstawą uznania klauzuli za niedozwoloną jest naruszenie art. 385[1] k.c.

Większość z Was również zdaje sobie sprawę, że przedsiębiorca stosując klauzulę tożsamą z wpisaną już do rejestru (która została wpisana na podstawie wyroku zapadłego w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Na złożenie pozwu do SOKiK nie można czekać w nieskończoność

Z tego co obserwują, coraz więcej konsumentów ma świadomość istnienia klauzul niedozwolonych i ich dużym potencjale w zakresie kreowania stosunku prawnego z przedsiębiorcą. Często może to doprowadzić do podważenia jego fundamentalnych warunków, które stanowią w największym stopniu obciążenie dla konsumenta. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z argumentacją konsumenta w zakresie abuzywnego charakteru klauzuli, pozostaje złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (czyli SOKiK), który rozstrzygnie spór.

Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę, że możliwość uznania postanowienia za niedozwolone w postępowaniu abstrakcyjnym przed Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

O zdolności sądowej stowarzyszeń zwykłych raz jeszcze…

Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców pozwanych przez różnej maści stowarzyszenia zwykłe (np. Executio Iuris czy Clarity). Stali czytelnicy bloga na pewno pamiętają wpis dotyczący orzeczeń SOKiK, w których zakwestionował on brak zdolności sądowej tychże stowarzyszeń do wnoszenia powództw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (por. O stowarzyszeniach zwykłych i ich zdolności sądowej). Jak było można przewidzieć, ww. podmioty będą bronić się wszystkim rękami, aby taką argumentację Sądu zakwestionować. Całe szczęście Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie złożone Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy klauzule niedozwolone psują polski rynek?

Niestety nie mam teraz tyle czasu, ile bym chciał poświęcić na zamieszczanie nowych wpisów na blogu, niemniej trzeba odnotować wywiad, który ukazał się w Rzeczpospolitej w dniu 19 czerwca 2013 roku z Prezesem AEGON "Ugoda nie wchodzi w grę" (dostęp do archiwum płatny). W artykule rozmówca dość krytycznie odnosi się do osób niezadowolnych z oferty przedstawianej przez AEGON w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest tam poruszana kwestia osób przygotowujących się do pozwu zbiorowego o którym pisałem w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....