Rzecznik Ubezpieczonych

SN: Poszkodowany żądający od ubezpieczyciela odszkodowania z OC sprawcy wypadku nie jest konsumentem

Ostatnio głośno było w mediach o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. sygn. III SZP 2/15 w sprawie określenia statusu poszkodowanych w wypadkach drogowych, którzy dochodzili roszczeń od ubezpieczycieli w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z OC posiadacza samochodu. Niestety Sąd odmówił takim osobom statusu konsumenta w zakresie możliwości stwierdzenia przez Prezesa UOKiK naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, co w praktyce może oznaczać obniżenie poziomu ochrony tych podmiotów. Teraz znane jest już uzasadnienie ww. uchwały – poniżej jego krótkie omówienie. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2012 rok

Rzecznik Ubezpieczonych opublikował na swojej stronie sprawozdanie z działalności za rok 2012 r. Na prawie 180 stronach możemy dowiedzieć się jakie działania podejmował Rzecznik przez cały ubiegły rok. Lista działań imponująca i to doskonale pokazuje jak potrzebna jest wyspecjalizowana instytucja, która pomaga konsumentom w tym specyficznym segmencie jakim są ubezpieczenia. Widać to było np. po aferze z polislokatami i raporcie z działalności zakładów ubezpieczeniowych w tym zakresie

W tym miejscu warto przypomnieć, iż funkcję Rzecznika Ubezpieczonych pełni p. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka refleksji po lekturze Raportu Rzecznika Ubezpieczonych

W połowie grudnia Rzecznik Ubezpieczonych opublikował Raport dot. Ubezpieczeń na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Opracowanie liczy aż 144 stron, jednak trzeba mieć na względzie, że tematyka w nim poruszana jest bardzo skomplikowana. Polisy inwestycyjne – jak często nazywany jest produkt opisany w Raporcie – tworzone są na bazie ubezpieczeń osobowych lub grupowych z elementami instytucji zbiorowego inwestowania. Opracowanie może stanowić źródło cennych informacji zarówno dla organów państwowych (w tym Prezesa UOKiK), prokuratury, jak i samych konsumentów, gdyż ukazuje wiele Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....