Konsument powinien mieć możliwość zmiany roszczenia

Jeżeli w toku postępowania sądowego w sprawie towaru niezgodnego z umową, konsument żąda odstąpienia od umowy, a wada okaże się nieistotna, to powinien mieć również prawo zgłosić w późniejszym etapie postępowania roszczenie obniżenia ceny. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2013 r. (sygn. akt C-32/12). Sąd rozpatrywał sprawę w trybie prejudycjalnym w oparciu o stan faktyczny i prawny w ustawodawstwie hiszpańskim. Stan, który jest dość banalny i może mieć miejsce również na naszym krajowym podwórku. 

Konsument Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....