publikacje

Kilka słów o nowelizacji przepisów u.o.k.i.k. raz jeszcze…

Projekt nowelizacji przepisów u.o.k.i.k., który opisuję od jakiegoś czasu na blogu wszedł w ostatnią prostą etapu rządowego. W zeszłym tygodniu dokument został zatwierdzony przez Komitet Stały Rady Ministrów i oczekuje obecnie na akceptację Rady Ministrów, po czym zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Tymczasem w mediach ogólnopolskich trwa dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w analizowanym projekcie. 

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej w artykule "Konsumenci wracają do gry. Teoretycznie" przedstawione zostały opinie ekspertów dotyczące składania zawiadomień przez konsumentów w związku Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opłata likwidacyjna nie może być świadczeniem głównym

W dzisiejszym wpisie chciałbym powrócić do sprawy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (potocznie nazywane polisolokatami, ale nie jest po pojęcie prawidłowe), a właściwie nierozerwalnie z nimi związanymi opłatami likwidacyjnymi, które pomniejszają wartość wypłacanej konsumentowi kwoty znajdującej się na rachunku, w sytuacji rozwiązania umowy przed końcem minimalnego okresu wskazanego w umowie (np. 10 lat). Opłaty przybierać mogą różną formę, jak i nazwę (opłata likwidacyjna, współczynnik świadczenia inwestycyjnego, opłata dystrybucyjna, wartość wykupu, etc.). 

Na początku maja na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Publikacje o nowej ustawie o prawach konsumenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. zmieni bardzo dużo w wielu aspektach życia każdego konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Dlatego ważna jest odpowiednia edukacja tych podmiotów oraz właściwe przygotowanie się do nadchodzących nieuchronnie zmian. W tym celu Prezes UOKiK uruchomił specjalny portal informacyjny www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl (por. komunikat na stronie UOKiK). Znajdziecie na nim wszystkie podstawowe (i nie tylko) informacje o planowanych zmianach, przedstawione w łatwo przystępnej formie.

Ze swojej strony (tak jak obiecałem jakiś czas Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Forma umowy kredytu konsumenckiego – glosa

Każda umowa o kredyt konsumencki musi zawierać kilkanaście elementów określających jej najważniejsze warunki, które ustawodawca uznał za istotne z punktu widzenia ochrony interesu konsumentów. Elementy te określone są przede wszystkim w art. 30 u.k.k. Co istotne, brak tych elementów może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, które sprowadzają się do umożliwienia konsumentom skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego lub też bezterminowego odstąpienia od umowy (niedługo opiszę na blogu…).

Początek art. 30 ust. 1 u.k.k. brzmi następująco: "Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31-33, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....