projekt ustawy

Reklamować towar z tytułu niezgodności z umową możemy jeszcze przez wiele lat

Jak zapewne wiecie – piszę o tym na blogu nieustannie, ale również informują o tym inne media – najprawdopodobniej w czerwcu wejdzie w życie nowa ustawa określająca m.in. nowy tryb reklamowania wadliwych towarów, które zakupiliśmy jako konsument od przedsiębiorcy. 

Aktualnie (jeszcze) obowiązująca ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej określa tryb składania reklamacji i dla stwierdzonych usterek posługuje się określeniem "niezgodność towaru z umową". Nowa ustawa o prawach konsumenta, która zmieni przepisy dotyczące rękojmi za wady z kodeksu cywilnego w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Projekt ustawy o prawach konsumenta trafił do Sejmu

Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym (tj. 17 stycznia 2014 r.) rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta trafił do Sejmu – pisałem o tej ustawie na blogu wielokrotnie (np. Nowe regulacje konsumenckie coraz bliżej – jest projekt ustawy) i zapewne będzie ona przeze mnie szczegółowo analizowana w następnych wpisach. Z brzmieniem projektu możecie zapoznać się na tej stronie. Dla zainteresowanych polecam również przebieg prac legislacyjnych "przedsejmowych". Ustawa powinna wejść w życie w dniu 13 czerwca 2014 r. Zobaczymy, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nikt nie chce prowadzić rejestru przedsiębiorstw pożyczkowych

Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem rynku udzielania pożyczek gotówkowych (w tym "chwilówek") konsumentom. Stali czytelnicy bloga zapewne pamiętają o propozycji Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia nadzoru nad tym segmentem rynku. Założenia do tego projektu omówiłem dość szczegółowo, a jedna z propozycji dotyczyła wprowadzenia rejestru przedsiębiorców pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich. 

Pierwotnie, zgodnie z założeniami, rejestr takich podmiotów miałby prowadzić Prezes UOKiK. Problem jednak w tym, że nie widzi on swojej właściwości w tego rodzaju działalności. W uwagach przedłożonych do analizowanego projektu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nowe regulacje konsumenckie coraz bliżej – jest projekt ustawy

Pragnę poinformować, iż 20 września 2013 r. opublikowany został na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt ustawy o prawach konsumenta. O założeniach do tego projektu pisałem już na blogu w artykule – Czas na zmiany w polskim prawie konsumenckim. Mało tego, przeanalizowałem publicznie najważniejsze uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznym – por. Wyniki konsultacji społecznych

Przedsiębiorcy zawierający umowy poza swoim lokalem oraz umowy na odległość, będą musieli nie tylko zmodyfikować swoje wzorce umowne (regulaminy, umowy), ale również dostosować sposób prowadzenia działalności, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka przemyśleń o propozycji uszczelnienia rynku pożyczek konsumenckich

Kilka dni temu, dokładnie w dniu 27 sierpnia 2013 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, który ma uporządkować działalność firm pożyczkowych na polskim rynku. Niewątpliwie uszczelnienie rynku pożyczek konsumenckich, a więc kredytów konsumenckich udzielanych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckich jest potrzebne, co pokazują nie tylko raporty Prezesa UOKiK dotyczące nieprawidłowości w tym segmencie (por. Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego kredytu?Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ostrzeżenia Prezesa UOKiK o podejrzeniu naruszenia praw konsumentów – nowelizacja ustawy

Jak już informowałem na swoim facebookowym profilu, Rada Ministrów przyjęła w 23 lipca br. projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (informacja na stronie Prezesa UOKiK). Pisałem o tej nowelizacji już w zeszłym roku, analizując jedynie jej wpływ na poziom ochrony konsumentów. Warto zauważyć, iż nowelizacja dotyczy przede wszystkim zasad dokonywania koncentracji czy też sposobu przeprowadzania przeszukania i kontroli, tak więc aspekt konsumencki nie jest zbyt istotny na tle wszystkich zmian, jakie mają zostać wprowadzone. 

W Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zmiany w prawie konsumenckim – wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z obietnicą chciałbym w dzisiejszym wpisie podsumować wyniki konsultacji społecznych dot. zmian w prawie konsumenckim o których pisałem w artykule Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów. Obraz wyłaniający się z lektury stanowisk różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, federacji etc. jest średnio zadowalajacy. Na chwilę obecną są to tylko ogólne rozważania, a jak wiadomo "diabeł tkwi w szczegółach". Niemniej widać już, w jaką stronę będą lobbować poszczególne podmioty. 

Wspólny mianownik dla wszystkich opinii pojawiających się w dyskusji to przede wszystkim pozytywna Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy przedsiębiorstwa pożyczkowe będą posiadały dostęp do BIK?

Ostatnio sporo miejsca na blogu poświęcam różnego rodzaju konsultacjom społecznym i przygotowywanym projektom ustaw, no ale jak tutaj milczeć, skoro tak dużo dzieje się w interesującej mnie tematyce. W dzisiejszym wpisie chciałbym wspomnieć o projekcie ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego celem jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów w relacjach z różnego rodzaju przedsiębiorstwami finansowymi. Projekt ustawy o zmianie ustawy w nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw – tak brzmi nazwa rodzącego się aktu prawnego – ma na celu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów

Nie byłby to wiarygodny blog o prawach konsumentów, gdybym nie przedstawił założeń do najnowszej nowelizacji dotyczącej ich ochrony, które mogą w istotny sposób nie tylko zmienić zakres ochrony, ale również doprecyzować oraz ujednolicić pewne fundamentalne kwestie, które już dawno powinny zostać poprawione. O czym mówię? O projekcie założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmienia ustawy – Kodeks cywilny i innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z UOKiK. Podstawowym celem planowanej regulacji jest transpozycja do polskiego porządku Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Założenia nowelizacji ustawy antymonopolowej – aspekt konsumencki

Na stronie Prezesa UOKiK ukazał się projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w kształcie przyjętym przez Radę Ministrów. Warto wskazać, iż zmiany nastąpią przede wszystkim w zakresie ochrony konkurencji oraz w przepisach dotyczących kontroli koncentracji. W tym miejscu chciałbym jednak przybliżyć nowości w przepisach odnoszących się do ochrony konsumentów i zmianach proceduralnych, które mogą mieć wpływ na postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie są to wprawdzie zmiany przełomowe, ale warto Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....