prawo telekomunikacyjne

TSUE: Klauzula waloryzacyjna a konsekwencje zmiany opłat w umowie telekomunikacyjnej

W ostatni czwartek, tj. 26 listopada 2015 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bardzo ciekawy, aczkolwiek kontrowersyjny wyrok w sprawie Verein für Konsumenteninformation przeciwko A1 Telekom Austria AG (sygn. C-326/14). W przedmiotowej sprawie Trybunał wypowiedział się o zależności pomiędzy klauzulą waloryzacyjną ceny zgodnie z obiektywnym wskaźnikiem, a nadzwyczajnym prawem konsumenta-abonenta do wypowiedzenia umowy. Co istotne, ww. orzeczenie nie dotyczyło analizy klauzuli waloryzacyjnej pod kątem jej nieuczciwego charakteru, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3851 § 1 k.c. Badanie zostało przeprowadzone wyłączenie w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zmiana warunków umowy przesłana listem zwykłym

Mimo, że duża część wpisów powstaje na bazie doświadczeń (lub też po sugestii) konsumentów, którzy do mnie piszą, to raczej nie relacjonowałem tego w samym artykule, a jedynie przedstawiałem gotowe już rozwiązanie. Myślę, że czas to zmienić. Napisał do mnie p. Bartosz, który ma problem z T-Mobile, a dokładniej z rzekomą zmianą warunków umowy.

Sytuacja wygląda następująco. Nie dostaliśmy żadnej informacji odnośnie zmiany regulaminu, bądź też nowej taryfy. Operator T-mobile utrzymuje, że wysłał listy (zwykłe) do wszystkich abonentów. Na pytanie o

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

O gwarancji minimalnej prędkości raz jeszcze

Na początku roku przedstawiłem na blogu swoją opinię dotyczącą konieczności wprowadzenia w przepisach tzw. gwarancji minimalnej prędkości przy usługach dostępu do internetu (por. Gwarancja minimalnej prędkości dostępu do internetu). Do rozważań na ten temat skłoniła mnie m.in. interpelacja posłanki Marii Zuby. Wpis ten nie pozostał bez echa, czego wynikiem była kolejna interpelacja posłanki (nr 24496), w której zacytowany został w dużej części mój poprzedni wpis z bloga, jako argument wskazujący na konieczność uregulowania ww. kwestii. Ministrowi Administracji Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Termin na wypowiedzenie umowy telekomunikacyjnej

Ostatnio na blogu pisałem o automatycznym przedłużaniu umowy na czas określony, ale również na czas nieokreślony i niedozwolonych praktykach z tym związanych. W praktyce powstaje jeszcze jeden problem, który sprowadza się do ograniczenia konsumentom prawa do złożenia oświadczenia o zamiarze nieprzedłużania się umowy na kolejny okres (nieokreślony lub określony). Roboczo nazwałem to "wypowiedzeniem umowy", aczkolwiek nie jest to do końca wypowiedzenie, gdyż tylko chcemy, aby umowa trwała przez taki okres, na jaki została zawarta i ani dzień dłużej. 

Z takim ograniczeniem Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Automatyczne przedłużanie umowy telekomunikacyjnej na czas określony

Wczorajszy komunikat prasowy na stronie Prezesa UOKiK dotyczący decyzji przeciwko Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu jest dobrym pretekstem, aby rozpocząć dyskusję o zasadach na jakich – przede wszystkim – operatorzy telekomunikacyjni mogą związać konsumentów umowami ponad okres na jaki zostały zawarte. Można śmiało stwierdzić, iż automatyczne przedłużenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na kolejny czas określony, czy też czas nieokreślony to powszechna praktyka na tym rynku. W mojej ocenie takie działanie nie są do końca słuszne. 

Najpierw warto przeanalizować przywołaną już decyzję Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Gwarancja minimalnej prędkości dostępu do internetu

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię gwarancji minimalnej szybkości dostępu do internetu w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Obecnie przedsiębiorcy świadczący tego typu usługi, w umowach o dostępu do internetu wskazują, że zapewniają dostęp o prędkości np. DO 20 Mb/s – czyli wskazana zostaje jedynie maksymalna prędkość jaką można osiągnąć. Oferty, w których operator gwarantowałby minimalną prędkość transferu dla konsumentów należą do rzadkości. Na pewno określenie takich parametrów byłoby z korzyścią dla odbiorcy ponieważ wiedzieliby za co dokładnie płacą, a także mogliby określić, kiedy Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka słów o naliczaniu opłat za niepłacenie rachunków telefonicznych

Pod koniec ubiegłego roku za sprawą artykułu w Gazecie Wyborczej "Operatorzy komórkowi nie mogą dorzucać abonentom kar umownych" obiegła świat informacja o wyroku Sądu Rejonowego w Tychach, który uznał, że Polkomtel (operator sieci Plus) niesłusznie nałożył na abonenta karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z winy abonenta za brak regulowania rachunków telefonicznych w terminie. Sprawę opisywał na swoim blogu również dziennikarz GW Maciej Samcik, szkoda tylko że nigdzie nie została przywołana sygnatura omawianego wyroku. Jak teraz merytorycznie odnieść Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zmiany przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Warto odnotować nowelizację prawa telekomunikacyjnego opublikowaną 21 grudnia 2012 r., która wprowadza szereg zmian dla konsumentów w sposobie zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym poprzez Internet). Zmiany zostały dokonane po naciskach przedsiębiorców branżowych, a także w wyniku konieczności dostosowania krajowego porządku prawnego do wymogów prawa wspólnotowego. Nowelizacja jest bardzo obszerna i dotyka wielu aspektów usług telekomunikacyjnych, ale w tym artykule przedstawię tylko założenia dotyczące ochrony słabszego podmiotu stosunku zobowiązaniowego. Zmiany zaczną Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Orange oraz tajemnicza zgoda na e-fakturę

Niestety zawiodłem się ostatnio na Orange, moim operatorze internetu mobilnego. Rozumiem potrzebę ochrony środowiska naturalnego, redukcję kosztów oraz powszechną informatyzację. Niestety nie może się to odbywać kosztem konsumenta. Często konsumenta nieświadomego, w podeszłym wieku oraz nieposiadającego odpowiedniej wiedzy informatycznej. Artykuł dedykuję wszystkim, których dotknął tajemniczy "błąd systemu", a wiem nie tylko ja jestem takim szczęśliwcem, który podobno wyraził zgodę na otrzymywanie e-faktur drogę elektroniczną, w zamian za papierowe faktury, dostarczane przez Pocztą Polską. 

Processing your request,
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Dane autora komentarza można ujawnić dopiero po wniesieniu pozwu

Taki mniej więcej jest wniosek płynący z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października (sygn. akt. II SA/Wa 364/11). O całej sprawie donosi w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Jest to niewątpliwie istotne orzeczenia, dotyczące problemu udostępniania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego, w przypadku zamiaru wystąpienia do sądu z pozwem cywilnym, np. o naruszenie dóbr osobistych. 


Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....