orzeczenia

W przypadku uznania klauzuli za abuzywną to jednak przedsiębiorca ponosi koszty zastępstwa

Niestety miałem rację, co do niezbyt spójnych motywów jakimi kierował się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku, który opisywałem w artykule SOKiK krytykuje stowarzyszenie za jego praktyki. Przypomnę, Sąd mimo uznania klauzuli za niedozwoloną, obciążył Powoda (stowarzyszenie Towarzystwo Lexus) kosztami zastępstwa procesowego na rzecz przedsiębiorcy, a jako główny motyw przedmiotowego rozstrzygnięcia posłużył się stosowaną przez niego praktyką, tj. masowym wnoszeniem pozwów w celu stwierdzenia abuzywności określonych postanowień i brak wcześniejszej informacji skierowanej do przedsiębiorcy o zauważonym naruszeniu. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

SMS od organizatora loterii nie może wprowadzać w błąd

Jeden z pierwszych wpisów na moim blogu dotyczył decyzji Prezesa UOKiK odnoszącej się do loterii audioteksowej "Pusty sms" organizowanej przez InternetQ Poland. Decyzja wydana w grudniu 2010 roku w końcu doczekała się (po 25 miesiącach!) rozpatrzenia przez SOKiK. Tenże Sąd uznał, iż ww. przedsiębiorca naruszał zbiorowe interesy konsumentów wysyłając SMSy sugerujące wygraną, nie informując jednocześnie o rzeczywistych zasadach konkursu. 

Szczegółowo opisywałem przedmiotową decyzję we wpisie Pusty SMS a łamanie praw konsumenta! Przedstawiłem tam przykładowe wiadomości przesyłane przez przedsiębiorcę, jak również Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Jak poznać motywy wpisania klauzuli do rejestru?

Do tego wpisu zainspirowało mnie coraz więcej maili czytelników w sprawie możliwości przesłania wyroków wraz z uzasadnieniami omawianych przeze mnie na blogu. Oczywiście czynię to z dużą przyjemnością i staram się bezzwłocznie przesyłać posiadane dokumenty, ponieważ są one jawne i w praktyce każdy ma do nich dostęp, ale nie każdy o tym wie. 

Jest to związane z innym problemem, a mianowicie z nieprzystępną budową rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Wielu przedsiębiorców, a także konsumentów ma problemy z prawidłowym Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Link do regulaminu nie rozwiąże sprawy

Nie jest wystarczające – przy zawarciu umowy na odległość – zamieszczenie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji (w tym prawie do odstąpienia od umowy) jedynie na stronie internetowej, nawet jeśli przy rejestracji wymagana jest akceptacja regulaminu (w formie linku) w którym znajdują się ww. informację. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-49/11 Content Services Ltd vs Bundesarbeitskammer z 5 lipca 2012 r.

Najpierw przybliżenie stanu faktycznego. Content Services prowadził stronę z linkami do różnego rodzaju oprogramowania, z której można Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

SOKiK krytykuje stowarzyszenie za jego praktyki

Czy jest możliwe, aby przedsiębiorca mimo, że stosował niedozwolone postanowienie umowne, jednocześnie wygrał proces przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Jak widać w SOKiK jak najbardziej możliwe. Wyrok, który opisze w niniejszym artykule stanowi wyłom w ukształtowanej już linii orzeczniczej tego sądu i  jednocześnie "światełko w tunelu" dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zostali pozwani przez różnego rodzaju stowarzyszenia pro-konsumenckie. Trudno się zgodzić z niektórymi fragmentami uzasadnienia, jednak trzeba mieć również na względzie sytuację, w jakiej przyszło pracować teraz Sądowi.

Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Przedwczesna radość z smsów sugerujących wygraną

Niestety nie utrzymał się w Sądzie Okręgowym korzystny dla konsumenta wyrok o którym pisałem w artykule Kosztowny koniec smsów sugerujących wygraną. Konsument nie otrzyma więc 60 tys. zł w związku z wiadomościami tekstowymi odebranymi od organizatora loterii, które sugerowały wygraną, zachęcając przy tym do wysyłania kolejnych smsów. Wina w tym przede wszystkim samego konsumenta, ale i po części sądów, które nie poradziły sobie z analizą i prawidłowym zakwalifikowaniem roszczeń powoda. 

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Opłata likwidacyjna w zbyt wygórowanej wysokości

Od pewnego czasu w mediach ukazują się artykuły opisujące konsumentów poszkodowanych przez ubezpieczycieli w związku ze stosowaną przez nich opłatą likwidacyjną w umowach o polisę inwestycyjną. W niniejszym wpisie omówię prawomocny wyrok dotyczący niedozwolonej klauzuli stosowanej przez AEGON, która przewidywała pobieranie od konsumentów, którzy rezygnują z umowy w okresie pierwszych dwóch lat – tzw. opłaty likwidacyjnej o wartości 99% wpłaconych przez nich środków. Należy również odpowiedzieć na pytanie, czy dozwolone jest pobieranie tożsamych opłat w niższej wysokości, a jeśli tak Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Pozew dot. klauzul niedozwolonych musi mieć na celu ochronę interesów konsumentów

Ciąg dalszy sprawy o której pisałem w artykule UOKiK ukarał, ale Lexus chciał to zrobić jeszcze raz… Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy uznając, iż we wskazanym stanie faktycznym złożony przez organizację pro-konsumencką pozew nie miał na celu ochrony interesów konsumentów. Nie zgodził się jednak z argumentacją, zgodnie z którą podstawą oddalenia pozwu mógłby być art. 5 k.c. Wygrana przedsiębiorcy cieszy, jednak uzasadnienie nie jest zbyt krzepiące.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Reklama porównawcza musi być przeprowadzona rzetelnie

Porównanie w materiałach reklamowych własnych cen towarów z cenami konkurencji jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów na zdobycie nowych klientów. Ważne jednak, aby taka reklama spełniała ustawowo określone kryteria dopuszczalności – w przeciwnym wypadku może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Z tym problemem musiało zmierzyć się Tesco w związku z pozwem  Lidl Polska, w zakresie stosowania reklam porównawczych w ramach akcji promocyjnej "Dyskontowe ceny" prowadzonej przez pozwanego.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Co jest złego w Kodeksie Cywilnym?

Tym wpisem chciałbym zapoczątkować serię artykułów dotyczących konkretnych klauzul niedozwolonych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Uważam, że konieczne jest przybliżenie niektórych najbardziej kontrowersyjnych oraz ciekawszych postanowień – w celu wyeliminowania ich z obrotu konsumenckiego.

Nie każdy przedsiębiorca śledzi regularnie rejestr (mogę śmiało powiedzieć, iż robi to zdecydowana mniejszość). Zniechęcać do jego uważanego i systematycznego czytania może zarówno duża liczba klauzul oraz wielokrotnie powtarzające się zapisy (np. dotyczące właściwości sądu według siedziby przedsiębiorcy).

Processing your request, Please
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....