opłata likwidacyjna

Nowe decyzje Prezesa UOKiK w sprawie polisolokat – co to oznacza dla konsumentów?

Wczoraj na swojej stronie internetowej Prezes UOKiK poinformował o czterech decyzjach dotyczących polisolokat i wysokich karach (ponad 50 mln zł) nałożonych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Warto odnotować takie wydarzenie, bo o polisolokatach (a raczej o polisach inwestycyjnych z ubezpieczeniem na życie) piszę na blogu od dawna.

Trzy decyzje dotyczyły wprowadzenia konsumentów w błąd na etapie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy. Konsumenci mogli nieświadomie zawierać umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie mając pełnej wiedzy na temat m.in. ryzyka jakie się Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Sąd Najwyższy przeciwko nieuczciwym opłatom likwidacyjnym

Niestety gorący okres przedświąteczny oraz święta skutecznie uniemożliwiły mi zamieszczanie wpisów z taką intensywnością jaką oczekiwałbym od siebie. Tematów naprawdę jest sporo i cały czas pojawiają się nowe. Wielokrotnie na blogu zajmowałem się polisami inwestycyjnymi z opłatami likwidacyjnymi stosowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Są to opłaty, którymi obciążani zostają konsumenci w momencie rozwiązania umowy przed "minimalnym okresem" trwania umowy, zazwyczaj jest to 10-15 lat. Opłaty te wynoszą w początkowych latach nawet 100% wartości wpłaconego kapitału. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Polisolokaty – dochodzić roszczeń grupowo czy indywidualnie?

Przed tym problemem stoi zapewne tysiące osób w całej Polsce, którzy skorzystali z polisolokat, czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych jako "najlepsza lokata kapitału". O tym beznadziejnym produkcie pisałem wielokrotnie, czy to przy okazji omawiania Raportu Rzecznika Ubezpieczonych, czy w związku analizą niedozwolonego charakteru opłat likwidacyjnych stosowanych przez AEGON lub Nordeę. Czas jednak na to, aby zastanowić się w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń i odzyskać wpłacone pieniądze, a może nawet na tym trochę zarobić. 

Drogi, które Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kolejna niedozwolona opłata likwidacyjna

Czas przyjrzeć się kolejnej opłacie likwidacyjnej – tym razem pobieranej w ramach umowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną przez Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie. Jak się okazuje Sądy podtrzymały linię orzeczniczą w zakresie niedozwolonej wysokości opłaty likwidacyjnej (por. opłatę likwidacyjną stosowaną przez AEGON), ale również – co ważniejsze – podważyły samą możliwość pobierania takiej opłaty we wskazanych w umowie okolicznościach. 

Po szczegóły odsyłam do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka refleksji po lekturze Raportu Rzecznika Ubezpieczonych

W połowie grudnia Rzecznik Ubezpieczonych opublikował Raport dot. Ubezpieczeń na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Opracowanie liczy aż 144 stron, jednak trzeba mieć na względzie, że tematyka w nim poruszana jest bardzo skomplikowana. Polisy inwestycyjne – jak często nazywany jest produkt opisany w Raporcie – tworzone są na bazie ubezpieczeń osobowych lub grupowych z elementami instytucji zbiorowego inwestowania. Opracowanie może stanowić źródło cennych informacji zarówno dla organów państwowych (w tym Prezesa UOKiK), prokuratury, jak i samych konsumentów, gdyż ukazuje wiele Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opłata likwidacyjna w zbyt wygórowanej wysokości

Od pewnego czasu w mediach ukazują się artykuły opisujące konsumentów poszkodowanych przez ubezpieczycieli w związku ze stosowaną przez nich opłatą likwidacyjną w umowach o polisę inwestycyjną. W niniejszym wpisie omówię prawomocny wyrok dotyczący niedozwolonej klauzuli stosowanej przez AEGON, która przewidywała pobieranie od konsumentów, którzy rezygnują z umowy w okresie pierwszych dwóch lat – tzw. opłaty likwidacyjnej o wartości 99% wpłaconych przez nich środków. Należy również odpowiedzieć na pytanie, czy dozwolone jest pobieranie tożsamych opłat w niższej wysokości, a jeśli tak Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....