nowelizacja

Zmiany w prawie konsumenckim – wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z obietnicą chciałbym w dzisiejszym wpisie podsumować wyniki konsultacji społecznych dot. zmian w prawie konsumenckim o których pisałem w artykule Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów. Obraz wyłaniający się z lektury stanowisk różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, federacji etc. jest średnio zadowalajacy. Na chwilę obecną są to tylko ogólne rozważania, a jak wiadomo "diabeł tkwi w szczegółach". Niemniej widać już, w jaką stronę będą lobbować poszczególne podmioty. 

Wspólny mianownik dla wszystkich opinii pojawiających się w dyskusji to przede wszystkim pozytywna Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

O stowarzyszeniach zwykłych i ich zdolności sądowej

Dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w drugim półroczu 2012 r. otrzymali od nowopowstałych prokonsumenckich stowarzyszeń pozwy w sprawie uznania zapisów umownych za niedozwolone. SOKiK – czyli sąd zajmujący się kontrolą abstrakcyjna wzorca umownego i wpisywaniem klauzul do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK – uznał, iż stowarzyszenia zwykłe, czyli nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, nie posiadają zdolności sądowej na wniesienie takich pozwów, nawet jak do ich zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. Dostało się między innymi stowarzyszeniom takim jak Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy przedsiębiorstwa pożyczkowe będą posiadały dostęp do BIK?

Ostatnio sporo miejsca na blogu poświęcam różnego rodzaju konsultacjom społecznym i przygotowywanym projektom ustaw, no ale jak tutaj milczeć, skoro tak dużo dzieje się w interesującej mnie tematyce. W dzisiejszym wpisie chciałbym wspomnieć o projekcie ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego celem jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów w relacjach z różnego rodzaju przedsiębiorstwami finansowymi. Projekt ustawy o zmianie ustawy w nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw – tak brzmi nazwa rodzącego się aktu prawnego – ma na celu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów

Nie byłby to wiarygodny blog o prawach konsumentów, gdybym nie przedstawił założeń do najnowszej nowelizacji dotyczącej ich ochrony, które mogą w istotny sposób nie tylko zmienić zakres ochrony, ale również doprecyzować oraz ujednolicić pewne fundamentalne kwestie, które już dawno powinny zostać poprawione. O czym mówię? O projekcie założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmienia ustawy – Kodeks cywilny i innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z UOKiK. Podstawowym celem planowanej regulacji jest transpozycja do polskiego porządku Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zmiany przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Warto odnotować nowelizację prawa telekomunikacyjnego opublikowaną 21 grudnia 2012 r., która wprowadza szereg zmian dla konsumentów w sposobie zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym poprzez Internet). Zmiany zostały dokonane po naciskach przedsiębiorców branżowych, a także w wyniku konieczności dostosowania krajowego porządku prawnego do wymogów prawa wspólnotowego. Nowelizacja jest bardzo obszerna i dotyka wielu aspektów usług telekomunikacyjnych, ale w tym artykule przedstawię tylko założenia dotyczące ochrony słabszego podmiotu stosunku zobowiązaniowego. Zmiany zaczną Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Założenia nowelizacji ustawy antymonopolowej – aspekt konsumencki

Na stronie Prezesa UOKiK ukazał się projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w kształcie przyjętym przez Radę Ministrów. Warto wskazać, iż zmiany nastąpią przede wszystkim w zakresie ochrony konkurencji oraz w przepisach dotyczących kontroli koncentracji. W tym miejscu chciałbym jednak przybliżyć nowości w przepisach odnoszących się do ochrony konsumentów i zmianach proceduralnych, które mogą mieć wpływ na postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie są to wprawdzie zmiany przełomowe, ale warto Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....