nowelizacja

Ustawa o prawach konsumenta od nowego roku?

Wszystko na to wskazuje, że ustawa o prawach konsumenta, o której pisałem parokrotnie już na tym blogu (ostatnio tutaj) wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W dniu wczorajszym (tj. 24 kwietnia 2014 r.) na Komisji Gospodarki – po zdecydowanej interwencji Prezesa UOKiK – posłowie przegłosowali zmianę wcześniejszych ustaleń z Podkomisji Nadzwyczajnej i wydłużyli vacatio legis z 3 do 6 miesięcy. Za taką poprawką głosowało 17 posłów, nikt nie głosował przeciw, a jeden poseł się Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Krótkoterminowy formularz informacyjny

Może niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale 17 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kredycie konsumenckim (tutaj wersja ujednolicona – czyli już po zmianach). Jest to następstwo inicjatywy parlamentarnej, o której pisałem na blogu na początku 2013 r. Tam też wskazywałem przyczyny wprowadzonych zmian i główne jej założenia. W trakcie procesu legislacyjnego wiele Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kiedy będzie nowa ustawa o prawach konsumenta?

W środę – 2 kwietnia 2014 r. odbyło się ostatnie spotkanie Podkomisji Nadzwyczajnej do sprawy rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta. Przypomnę tylko, że 17 stycznia br. projekt ustawy zostal skierowany pod obrady Sejmu, gdzie następnie po pierwszym czytaniu został przesłany do Komisji Gospodarki, a ta powołała ww. podkomisję nadzwyczajną. 

Podkomisja obradowała w czterech turach – dla zainteresowanych polecam materiał filmowy (ok. 10 godzin transmisji!!): 

I spotkanie – 19 lutego 2014 r. (transmisja)

II spotkanie – 12 Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Reklamować towar z tytułu niezgodności z umową możemy jeszcze przez wiele lat

Jak zapewne wiecie – piszę o tym na blogu nieustannie, ale również informują o tym inne media – najprawdopodobniej w czerwcu wejdzie w życie nowa ustawa określająca m.in. nowy tryb reklamowania wadliwych towarów, które zakupiliśmy jako konsument od przedsiębiorcy. 

Aktualnie (jeszcze) obowiązująca ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej określa tryb składania reklamacji i dla stwierdzonych usterek posługuje się określeniem "niezgodność towaru z umową". Nowa ustawa o prawach konsumenta, która zmieni przepisy dotyczące rękojmi za wady z kodeksu cywilnego w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Projekt ustawy o prawach konsumenta trafił do Sejmu

Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym (tj. 17 stycznia 2014 r.) rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta trafił do Sejmu – pisałem o tej ustawie na blogu wielokrotnie (np. Nowe regulacje konsumenckie coraz bliżej – jest projekt ustawy) i zapewne będzie ona przeze mnie szczegółowo analizowana w następnych wpisach. Z brzmieniem projektu możecie zapoznać się na tej stronie. Dla zainteresowanych polecam również przebieg prac legislacyjnych "przedsejmowych". Ustawa powinna wejść w życie w dniu 13 czerwca 2014 r. Zobaczymy, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nikt nie chce prowadzić rejestru przedsiębiorstw pożyczkowych

Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem rynku udzielania pożyczek gotówkowych (w tym "chwilówek") konsumentom. Stali czytelnicy bloga zapewne pamiętają o propozycji Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia nadzoru nad tym segmentem rynku. Założenia do tego projektu omówiłem dość szczegółowo, a jedna z propozycji dotyczyła wprowadzenia rejestru przedsiębiorców pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich. 

Pierwotnie, zgodnie z założeniami, rejestr takich podmiotów miałby prowadzić Prezes UOKiK. Problem jednak w tym, że nie widzi on swojej właściwości w tego rodzaju działalności. W uwagach przedłożonych do analizowanego projektu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ile powinna trwać naprawa reklamowanego przedmiotu?

Na pewno niektórzy konsumenci, składając reklamację w ramach ustawy – spotkali się z problemem przedłużającej się w nieskończoność naprawy wadliwego produktu. Problem dostrzegł również jeden z posłów (a dokładnie Wojciech Saługa z PO) i złożył do Premiera RP interpelacje w sprawie wyznaczenia "odpowiedniego czasu naprawy" – zob. interpelacja nr 20422. W ocenie Pana Posła obecna regulacja powoduje wiele sporów, gdyż przedsiębiorca może w nieskończoność wydłużać okres naprawy powołując się na specyficzny rodzaj towaru etc. Jednocześnie interpelujący wskazuje na potrzebę nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nowe regulacje konsumenckie coraz bliżej – jest projekt ustawy

Pragnę poinformować, iż 20 września 2013 r. opublikowany został na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt ustawy o prawach konsumenta. O założeniach do tego projektu pisałem już na blogu w artykule – Czas na zmiany w polskim prawie konsumenckim. Mało tego, przeanalizowałem publicznie najważniejsze uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznym – por. Wyniki konsultacji społecznych

Przedsiębiorcy zawierający umowy poza swoim lokalem oraz umowy na odległość, będą musieli nie tylko zmodyfikować swoje wzorce umowne (regulaminy, umowy), ale również dostosować sposób prowadzenia działalności, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka przemyśleń o propozycji uszczelnienia rynku pożyczek konsumenckich

Kilka dni temu, dokładnie w dniu 27 sierpnia 2013 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, który ma uporządkować działalność firm pożyczkowych na polskim rynku. Niewątpliwie uszczelnienie rynku pożyczek konsumenckich, a więc kredytów konsumenckich udzielanych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckich jest potrzebne, co pokazują nie tylko raporty Prezesa UOKiK dotyczące nieprawidłowości w tym segmencie (por. Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego kredytu?Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ostrzeżenia Prezesa UOKiK o podejrzeniu naruszenia praw konsumentów – nowelizacja ustawy

Jak już informowałem na swoim facebookowym profilu, Rada Ministrów przyjęła w 23 lipca br. projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (informacja na stronie Prezesa UOKiK). Pisałem o tej nowelizacji już w zeszłym roku, analizując jedynie jej wpływ na poziom ochrony konsumentów. Warto zauważyć, iż nowelizacja dotyczy przede wszystkim zasad dokonywania koncentracji czy też sposobu przeprowadzania przeszukania i kontroli, tak więc aspekt konsumencki nie jest zbyt istotny na tle wszystkich zmian, jakie mają zostać wprowadzone. 

W Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....