NIK

Kontrowersyjny wniosek z raportu NIK i certyfikaty sklepów internetowych

Czas na rozwinięcie pewnego kontrowersyjnego wniosku, który wynika z raportu NIK omawianego ostatnio przeze mnie na blogu. O ile raport ocenia pozytywnie poziom ochrony konsumentów na rynku e-commerce, to nie ze wszystkimi rekomendacjami NIK można się zgodzić, a w szczególności w zakresie sposobu włączenia się Prezesa UOKiK w ocenę wiarygodności sklepów internetowych. 

Oto fragment z Raportu (dostępny w tym miejscu), który szczególnie mnie zaciekawił (s.17):

Najwyższa Izba Kontroli jako uzasadnione uznała zakończenie realizacji opisanych powyżej  projektów, jednak wskazuje na słabe propagowanie innych rozwiązań,

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Raport NIK – interesy konsumentów w sieci są dobrze chronione

W dniu kwietniu 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała raport dotyczący Ochrony klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych (poinformowała o tym w sierpniu na swojej stronie internetowej). Raport, mimo pewnych zauważonych nieprawidłowości, w bardzo dobrym świetle stawia poziom ochrony konsumentów w zakresie zakupów dokonywanych w sklepach internetowych. NIK zbadał zarówno działania podjęte przez Prezesa UOKiK, jak i rzeczników konsumentów, a także organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Federacji Konsumentów, które korzystają z dotacji państwowych na projekty związane z ochroną Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....