nieuczciwe praktyki rynkowe

TSUE: Nieuczciwa praktyka rynkowa może być skierowana do jednego konsumenta

16 kwietnia 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo ciekawy, a jednocześnie – w mojej ocenie – oczywisty wyrok w sprawie Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przeciwko UPC Magyarország Kft. (sygn. C-388/13). Orzeczenie zapadło w trybie pytania prejudycjalnego złożonego przez węgierski sąd i sprowadzało się tak naprawdę do określenia tego, czy nieuczciwa praktyka rynkowa (o której mowa w przepisach u.p.n.p.r.) może być skierowana do jednego konsumenta.

Stan faktyczny w sprawie był następujący: Konsument był wieloletnim abonentem UPC Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nowe decyzje Prezesa UOKiK w sprawie polisolokat – co to oznacza dla konsumentów?

Wczoraj na swojej stronie internetowej Prezes UOKiK poinformował o czterech decyzjach dotyczących polisolokat i wysokich karach (ponad 50 mln zł) nałożonych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Warto odnotować takie wydarzenie, bo o polisolokatach (a raczej o polisach inwestycyjnych z ubezpieczeniem na życie) piszę na blogu od dawna.

Trzy decyzje dotyczyły wprowadzenia konsumentów w błąd na etapie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy. Konsumenci mogli nieświadomie zawierać umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie mając pełnej wiedzy na temat m.in. ryzyka jakie się Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Automatyczne przedłużanie umowy telekomunikacyjnej na czas określony

Wczorajszy komunikat prasowy na stronie Prezesa UOKiK dotyczący decyzji przeciwko Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu jest dobrym pretekstem, aby rozpocząć dyskusję o zasadach na jakich – przede wszystkim – operatorzy telekomunikacyjni mogą związać konsumentów umowami ponad okres na jaki zostały zawarte. Można śmiało stwierdzić, iż automatyczne przedłużenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na kolejny czas określony, czy też czas nieokreślony to powszechna praktyka na tym rynku. W mojej ocenie takie działanie nie są do końca słuszne. 

Najpierw warto przeanalizować przywołaną już decyzję Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Praktyka wprowadzająca w błąd musi oddziaływać na decyzję konsumenta dotyczącą umowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2013 r. (sygn. C-281/12) wydał bardzo ciekawy wyrok dotyczący charakterystyki nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzającej konsumentów w błąd. 

Wyobraźmy sobie taką sytuację, która może wydarzyć się również w Polsce (ale teraz dotyczy konsumentów we Włoszech). Pewien ogólnopolski sklep organizuje akcję promocyjną. W tym celu wydaje gazetkę, w której wskazuje, że pomiędzy określonymi dniami prowadzona będzie wyprzedaż. Wszystko opatrzone jest hasłem: "obniżki do 50% i wiele innych specjalnych ofert". W tejże gazetce znajdowało Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Getin Noble Bank wprowadzał w błąd przy sprzedaży polisolokat

Na początku tego tygodnia media obiegła szumnie wiadomość o decyzji Prezesa UOKiK w stosunku do Getin Noble Bank S.A. (decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. RKT-55/2013), w której to stwierdził, że ww. Bank wprowadzał konsumentów w błąd przy przekazywaniu im informacji o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (czyli do tzw. polisolokat, które były nie raz już przeze mnie omawiane na blogu). Kara za tego typu praktykę wyniosła ok. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Polski konsument mniej świadomy niż jego zachodni kolega

Kto kiedykolwiek stosował w praktyce zarzuty związane z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ten wie, że zazwyczaj głównym problem może być odpowiednie zdefiniowanie przeciętnego konsumenta w stosunku do określonej praktyki przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą przez przeciętnego konsumenta należy rozumieć konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Reklamy w Google też mogą naruszać prawa konsumentów

Prezes UOKiK opublikował pod koniec tygodnia bardzo ciekawy raport poświęcony reklamom przedsiębiorstw pożyczkowych (streszczenie w notatce prasowej na stronie Urzędu). W raporcie tego typu podmioty nazywane są "parabankami", ale osobiście wole je nazywać inaczej, gdyż w moim odczuciu udzielanie pożyczek nie jest zarezerwowane jedynie dla działalności bankowej. Termin "parabank" używam dla określenia podmiotów, które przyjmują kapitał od konsumentów i następnie obciążają go ryzykiem poprzez pożyczanie na procent innym konsumentom. Mniejsza o to, gdyż nie to jest w tym raporcie najistotniejsze. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

SMS od organizatora loterii nie może wprowadzać w błąd

Jeden z pierwszych wpisów na moim blogu dotyczył decyzji Prezesa UOKiK odnoszącej się do loterii audioteksowej "Pusty sms" organizowanej przez InternetQ Poland. Decyzja wydana w grudniu 2010 roku w końcu doczekała się (po 25 miesiącach!) rozpatrzenia przez SOKiK. Tenże Sąd uznał, iż ww. przedsiębiorca naruszał zbiorowe interesy konsumentów wysyłając SMSy sugerujące wygraną, nie informując jednocześnie o rzeczywistych zasadach konkursu. 

Szczegółowo opisywałem przedmiotową decyzję we wpisie Pusty SMS a łamanie praw konsumenta! Przedstawiłem tam przykładowe wiadomości przesyłane przez przedsiębiorcę, jak również Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

ARMiR i listy wprowadzające rolników w błąd

Niektórzy stali bywalcy bloga mogą być trochę zaniepokojeni tytułem niniejszego wpisu, gdyż może sugerować, że zmieniłem tematykę poruszaną w serwisie. Nic z tych rzeczy. Pragnę jedynie zwrócić uwagę na sytuację rolników w Polsce, jako odbiorców nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie ich działalności rolniczej. Na początku należy jednak zadać sobie pytanie, czy rolnik w takiej sytuacji jest konsumentem, czy też należy go uznać za przedsiębiorcę? 

Wspominam o tym ze względu na działania przedsiębiorcy o nazwie ARMiR, a dokładnie ARMiR Sp. z Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Umowa z Energetycznym Centrum jako umowa poza lokalem przedsiębiorcy

Po burzy jaka od paru miesięcy ma miejsce w Internecie widać, że dużo osób cały czas ma problem z umową o dostarczenie energii elektrycznej zawartą z Energetycznym Centrum S.A. w Radomiu (zawierając przy okazji również umowę ubezpieczenia). Myślę, że warto się nad sprawą pochylić tym bardziej, że pod koniec roku decyzję w stosunku do tego podmiotu wydał Prezes UOKiK (RWA nr 53/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.) w której poruszył ciekawy problem interpretacji ustawy o ochronie niektórych Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....