kredyt konsumencki

Nowe zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe

Od wczoraj, tj. od 11 października 2015 r. obowiązuje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (z tekstem ustawy możecie zapoznać się zawsze w dziale Akty prawne na blogu). O nowych, prokonsumenckich rozwiązaniach pisałem już w artykule Banki będą musiały udzielić odpowiedzi na reklamację albo…, tak więc nie będę przytaczał jeszcze raz głównych założeń nowych rozwiązań.

W powyższym artykule wskazywałem również na pewne praktyczne problemy interpretacyjne, które mogą pojawić się przy stosowaniu nowych przepisów. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Banki będą musiały udzielić odpowiedzi na reklamację albo…

Niestety muszę niektórych czytelników zmartwić… niniejszy wpis ponownie będzie poświęcony nowym przepisom. Tym razem nie dotyczy jednak nowelizacji u.o.k.i.k. i zmianach w kontroli abstrakcyjnej postanowień niedozwolonych. Na marginesie przypomnę, że na początku zeszłego tygodnia Rada Ministrów przyjęła ww. projekt, który był wielokrotnie szeroko omawiany przeze mnie na blogu (informacja ze strony sejmowej). Warto odnotować usunięcie z nowelizacji instytucji przeszukania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (pismo UOKiK). Ostateczny projekt ustawy skierowany do prac parlamentarnych znajdziecie Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Prowizja w umowie kredytowej może być uznana za postanowienie niedozwolone

Kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące charakteru postanowień niedozwolonych (art. 3851 k.c.). Trybunał ten wydał w dniu 26 lutego 2015 r. wyrok (sygn. C-143/13) w sprawie Matei vs Volksbank, który jest istotny z uwagi na możliwość podważenia opłat składających się na koszt kredytu konsumenckiego. 

Stan faktyczny nie jest specjalnie skomplikowany. Państwo Matei w Rumunii zawarli z bankiem Volksbank dwie umowy kredytowe, jeden kredyt dotyczył pokrycia bieżących wydatków, a drugi (denominowany we frankach szwajcarskich) zaciągnięty na zakup nieruchomości i zabezpieczony hipoteką. Sporne Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Krótkoterminowy formularz informacyjny

Może niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale 17 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kredycie konsumenckim (tutaj wersja ujednolicona – czyli już po zmianach). Jest to następstwo inicjatywy parlamentarnej, o której pisałem na blogu na początku 2013 r. Tam też wskazywałem przyczyny wprowadzonych zmian i główne jej założenia. W trakcie procesu legislacyjnego wiele Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Forma umowy kredytu konsumenckiego – glosa

Każda umowa o kredyt konsumencki musi zawierać kilkanaście elementów określających jej najważniejsze warunki, które ustawodawca uznał za istotne z punktu widzenia ochrony interesu konsumentów. Elementy te określone są przede wszystkim w art. 30 u.k.k. Co istotne, brak tych elementów może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, które sprowadzają się do umożliwienia konsumentom skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego lub też bezterminowego odstąpienia od umowy (niedługo opiszę na blogu…).

Początek art. 30 ust. 1 u.k.k. brzmi następująco: "Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31-33, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nikt nie chce prowadzić rejestru przedsiębiorstw pożyczkowych

Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem rynku udzielania pożyczek gotówkowych (w tym "chwilówek") konsumentom. Stali czytelnicy bloga zapewne pamiętają o propozycji Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia nadzoru nad tym segmentem rynku. Założenia do tego projektu omówiłem dość szczegółowo, a jedna z propozycji dotyczyła wprowadzenia rejestru przedsiębiorców pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich. 

Pierwotnie, zgodnie z założeniami, rejestr takich podmiotów miałby prowadzić Prezes UOKiK. Problem jednak w tym, że nie widzi on swojej właściwości w tego rodzaju działalności. W uwagach przedłożonych do analizowanego projektu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka przemyśleń o propozycji uszczelnienia rynku pożyczek konsumenckich

Kilka dni temu, dokładnie w dniu 27 sierpnia 2013 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, który ma uporządkować działalność firm pożyczkowych na polskim rynku. Niewątpliwie uszczelnienie rynku pożyczek konsumenckich, a więc kredytów konsumenckich udzielanych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckich jest potrzebne, co pokazują nie tylko raporty Prezesa UOKiK dotyczące nieprawidłowości w tym segmencie (por. Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego kredytu?Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opłaty stosowane przez firmy pożyczkowe pod lupą UOKiK

Warto odnotować opublikowany niedawno raport Prezesa UOKiK "Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe" (streszczenie w komunikacie na stronie Urzędu). Opisuje on naruszenia jakich dopuszczają się przedsiębiorcy udzielający pożyczek gotówkowych na polskim rynku. Duża część naruszeń pokrywa się z już stwierdzonymi przez Prezesa UOKiK przy okazji badania sposobu implementacji nowej ustawy o kredycie konsumenckim, gdzie podmiotem zainteresowania były nie tylko firmy pożyczkowe, ale również banki oraz SKOK-i. Więcej o tamtej publikacji możecie przeczytać we wpisie Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Reklamy w Google też mogą naruszać prawa konsumentów

Prezes UOKiK opublikował pod koniec tygodnia bardzo ciekawy raport poświęcony reklamom przedsiębiorstw pożyczkowych (streszczenie w notatce prasowej na stronie Urzędu). W raporcie tego typu podmioty nazywane są "parabankami", ale osobiście wole je nazywać inaczej, gdyż w moim odczuciu udzielanie pożyczek nie jest zarezerwowane jedynie dla działalności bankowej. Termin "parabank" używam dla określenia podmiotów, które przyjmują kapitał od konsumentów i następnie obciążają go ryzykiem poprzez pożyczanie na procent innym konsumentom. Mniejsza o to, gdyż nie to jest w tym raporcie najistotniejsze. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

(Nie)Prawo Agaty i tajemnicza akceptacja wzorca umowy

Dzisiaj wpis trochę z przymrużeniem oka, aczkolwiek wynikający z mojej irytacji tym co zobaczyłem. Dla jasności, nie jestem fanem Prawa Agaty produkcji TVN i nie śledzę na bieżąco wszystkich odcinków. Niemniej jednak doszły mnie słuchy o dość zaskakujących tezach wypowiedzianych w 7 odcinku 3 serii. Zdaję sobie sprawę, że to nie pierwszy odcinek w którym producenci popełniają rażące buble prawne jeden za drugim, ale ze względu na tematykę tego bloga myślę, że akurat ten odcinek powinienem omówić i wyjaśnić Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....