klauzule niedozwolone

Obniżenie stawki za zastępstwo w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych

Wygląda na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje się do obniżenia wysokości minimalnej stawki za zastępstwo procesowe w sprawach o uznanie postanowienia umownego za niedozwolone. Czyli postępowania, która ma na celu wpisanie stosowanych przez przedsiębiorcę klauzul abuzywnych do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Czy te zmiany przyczynią się do polepszenia ochrony konsumentów, czy może skierowane są dla ułatwienia życia przedsiębiorcom? 

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Co jest złego w Kodeksie Cywilnym?

Tym wpisem chciałbym zapoczątkować serię artykułów dotyczących konkretnych klauzul niedozwolonych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Uważam, że konieczne jest przybliżenie niektórych najbardziej kontrowersyjnych oraz ciekawszych postanowień – w celu wyeliminowania ich z obrotu konsumenckiego.

Nie każdy przedsiębiorca śledzi regularnie rejestr (mogę śmiało powiedzieć, iż robi to zdecydowana mniejszość). Zniechęcać do jego uważanego i systematycznego czytania może zarówno duża liczba klauzul oraz wielokrotnie powtarzające się zapisy (np. dotyczące właściwości sądu według siedziby przedsiębiorcy).

Processing your request, Please
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ograniczenia przy kserowaniu książek a prawa konsumentów

Niedawno w moje ręce trafiło w końcu uzasadnienie bardzo ciekawego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (dalej: SOKiK) z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 113/11). Orzeczenie dotyczy możliwości ograniczenia konsumentom kopiowania dokumentów chronionych prawem autorskim (czyli książek, czasopism, gazet) do określonej ilość stron.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

UOKiK ukarał, ale Lexus chciał to zrobić jeszcze raz…

Bardzo ciekawy wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w dniu 14 listopada 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 2786/11). Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z Poznania wniosło pozew przeciwko Polskiemu Związkowi Motorowemu (PZM) z Bydgoszczy o uznanie stosowanego we wzorcach umowy postanowienia za niedozwolone. Czyli możnaby powiedzieć, że codzienność ponieważ takich powództw w ciągu roku jest kilkaset. 

Jednak tym razem sprawa jest trochę inna, ponieważ wcześniej w/w przedsiębiorcę ukarał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a sam Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Pierwsze wpisy w rejestrze – sprawa pozwów Radcy z Tarnowa

Od lipca 2011 roku zaczęło być głośno o pozwach kierowanych do Sądu Okręgowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w sprawie stosowania – przez przedsiębiorców posiadających e-sklepu – w regulaminach  klauzul niedozwolonych. Z doniesień prasowych wynika, iż w kraj "poszło" ok 2000 pozwów, w których pełnomocnikiem był Radca Prawny z Tarnowa Tomasz B. Był on pełnomocnikiem kilku powodów, którzy z tej samej klauzuli każdorazowo pozywali tego samego przedsiębiorcę.  W późniejszym czasie, w wyniku medialnego szumu pełnomocnik wycofał z Sądu "zdublowane" Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ponowne badanie klauzuli pod kątem abuzywności

Nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej wyrok dotyczący nieuznania za niedozwoloną klauzule stosowaną we wzorcu umownym, jeśli kolejne badanie pod kątem abuzywności następuje z inicjatywy innego podmiotu. Tak w jednym zdaniu można podsumować orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2011 r. (sygn. akt I CSK 676/10). O całej sprawie we wrześniowym wydaniu pisała Rzeczpospolita, jednak artykuł był tworzony tylko na podstawie ustnego uzasadnienia Sądu.  Wczoraj otrzymałem pisemne uzasadnienie, więc  warto na spokojnie je przeanalizować. 

Processing your request, Please wait....

Kiedy klauzula jest klauzulą niedozwoloną, czyli po co nam rejestr

Krew mnie zalewa jak czytam takie "rzeczy" w gazetach. We wczorajszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł o tym, jak to sklepy internetowe łamią prawa konsumentów poprzez zamieszczanie w swoich regulaminach klauzul niedozwolonych. W artykule przywołany jest również nowopowstały serwis, który ma na celu eliminacje klauzul niedozwolonych (jak sądzę chodzi o te z Rejestru) – podobno analizuje wszystko automat (sic!). Szkoda jednak, że przy takim podejściu do sprawy może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie płacił podwójnie – nie tylko stowarzyszeniom konsumenckim w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....