klauzule niedozwolone

Kolejna niedozwolona opłata likwidacyjna

Czas przyjrzeć się kolejnej opłacie likwidacyjnej – tym razem pobieranej w ramach umowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną przez Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie. Jak się okazuje Sądy podtrzymały linię orzeczniczą w zakresie niedozwolonej wysokości opłaty likwidacyjnej (por. opłatę likwidacyjną stosowaną przez AEGON), ale również – co ważniejsze – podważyły samą możliwość pobierania takiej opłaty we wskazanych w umowie okolicznościach. 

Po szczegóły odsyłam do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

SOKiK krytykuje stowarzyszenie za jego praktyki

Czy jest możliwe, aby przedsiębiorca mimo, że stosował niedozwolone postanowienie umowne, jednocześnie wygrał proces przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Jak widać w SOKiK jak najbardziej możliwe. Wyrok, który opisze w niniejszym artykule stanowi wyłom w ukształtowanej już linii orzeczniczej tego sądu i  jednocześnie "światełko w tunelu" dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zostali pozwani przez różnego rodzaju stowarzyszenia pro-konsumenckie. Trudno się zgodzić z niektórymi fragmentami uzasadnienia, jednak trzeba mieć również na względzie sytuację, w jakiej przyszło pracować teraz Sądowi.

Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ministerstwo Sprawiedliwości nie słucha i jednak obniża stawkę

Czasami wydaję mi się, że konsultacje społeczne są po to, aby potem móc powiedzieć, że opinia publiczna, jak i zainteresowane podmioty zostały poinformowane o planowanych ruchach legislacyjnych. A to chyba nie tylko o to chodzi. Niestety wbrew sprzeciwowi ze strony środowiska prawniczego zostało w dniu dzisiejszym (tj. 30 stycznia 2013 r.) opublikowane rozporządzenie, które zmienia stawkę za zastępstwo procesowe w sprawach o uznanie postanowienia umowy za niedozwolone do 60 zł. 

O tym, że jest to zły pomysł pisałem już na Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Towarzystwo Lexus przeciwko obniżeniu stawki za zastępstwo procesowe

Osoby, które śledzą mojego bloga na pewno pamiętają artykuł poświęcony obniżeniu kosztów za zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących uznania postanowienia umowy za niedozwolone. Byłem i cały czas jestem przeciwny obniżeniu tej stawki z 360 do 60 zł, gdyż nie jest to żaden sposób na walkę z masową ilością pozwów różnego rodzaju stowarzyszeń pro-konsumenckich. Warto w tym zakresie odnotować stanowisko najaktywniejszego z aktywnych – czyli Towarzystwa Lexus. 

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Stosowanie niedozwolonego postanowienia umowy

Kilkakrotnie pisałem już na blogu o postanowieniach niedozwolonych, w tym wskazywałem przykłady takich klauzul w zależności od poruszanego tematu (np. Pierwsze wpisy w rejestrze – sprawa Radcy z Tarnowa). Nigdy jednak nie wyjaśniłem, co należy rozumieć przez pojęcie "stosowania postanowienia niedozwolonego". Kiedy można uznać, że przedsiębiorca dopuścił się stosowania takiego zapisu i czy potrzebne jest wykazanie szkody po stronie konsumentów, a jeśli tak – jak taką szkodę udowodnić. Prawidłowe zdefiniowanie powyższej czynności będzie również niezbędne do prawidłowego wyliczenia okresu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opłaty windykacyjne nie mogą być dowolne

Rozbudowana i kosztowana procedura windykacyjna to już stały element różnego rodzaju umów z branży finansowo-inwestycyjnej. Takie zapisy umowne znajdują się zarówno w umowach z bankiem, funduszem inwestycyjnym, nie mówiąc już o przedsiębiorcach udzielających pożyczek (w tym też chwilówek) na lichwiarskich warunkach. Często opłaty windykacyjne są istotnym elementem oferty przedsiębiorcy, stanowiąc nierzadko lwią część przyszłego zadłużenia nieświadomego konsumenta. Czynności windykacyjne mogą wykonywać zarówno bezpośrednio przedsiębiorcy z którym zawarliśmy umowę, jak również zlecić to innym podmiotom (nieznanym w momencie zawarcia umowy).

Pytanie Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Opłata likwidacyjna w zbyt wygórowanej wysokości

Od pewnego czasu w mediach ukazują się artykuły opisujące konsumentów poszkodowanych przez ubezpieczycieli w związku ze stosowaną przez nich opłatą likwidacyjną w umowach o polisę inwestycyjną. W niniejszym wpisie omówię prawomocny wyrok dotyczący niedozwolonej klauzuli stosowanej przez AEGON, która przewidywała pobieranie od konsumentów, którzy rezygnują z umowy w okresie pierwszych dwóch lat – tzw. opłaty likwidacyjnej o wartości 99% wpłaconych przez nich środków. Należy również odpowiedzieć na pytanie, czy dozwolone jest pobieranie tożsamych opłat w niższej wysokości, a jeśli tak Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Pozew dot. klauzul niedozwolonych musi mieć na celu ochronę interesów konsumentów

Ciąg dalszy sprawy o której pisałem w artykule UOKiK ukarał, ale Lexus chciał to zrobić jeszcze raz… Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy uznając, iż we wskazanym stanie faktycznym złożony przez organizację pro-konsumencką pozew nie miał na celu ochrony interesów konsumentów. Nie zgodził się jednak z argumentacją, zgodnie z którą podstawą oddalenia pozwu mógłby być art. 5 k.c. Wygrana przedsiębiorcy cieszy, jednak uzasadnienie nie jest zbyt krzepiące.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy będzie wniosek o upadłość Towarzystwa Lexus?

Krótki, ale bardzo ciekawy artykuł ukazał się ostatnio w Wiadomościach Turystycznych (20/2012) "Potrzeba kolejnych wierzycieli, by zgłosić upadłość Lexusa". Z przytoczonych tam informacji wynika, że Towarzystwo Lexus nie uregulowało kosztów zastępstwa procesowego na rzecz przedsiębiorcy, który wygrał z nimi sprawę przed SOKiK. Teraz wierzyciel ma zamiar złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości stowarzyszenia, ale poszukuje większej ilości podobnych wierzycieli.

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Postanowienie sprzeczne z ustawą a postanowienie niedozwolone

Postanowienie wzorca umowy, sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne. To teza jednego z wyroków Sądu Najwyższego, która może w wielu przypadkach zmienić sytuację przedsiębiorców pozwanych przez stowarzyszenia "pro-konsumenckie" za stosowanie we wzorach umów klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Niestety w przypadku takich spraw ważne jest wykazanie się inicjatywą samego pozwanego, gdyż Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) nie zawsze z urzędu dostrzega powyższą regułę.

Processing your
Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....