klauzule niedozwolone

O zdolności sądowej stowarzyszeń zwykłych raz jeszcze…

Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców pozwanych przez różnej maści stowarzyszenia zwykłe (np. Executio Iuris czy Clarity). Stali czytelnicy bloga na pewno pamiętają wpis dotyczący orzeczeń SOKiK, w których zakwestionował on brak zdolności sądowej tychże stowarzyszeń do wnoszenia powództw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (por. O stowarzyszeniach zwykłych i ich zdolności sądowej). Jak było można przewidzieć, ww. podmioty będą bronić się wszystkim rękami, aby taką argumentację Sądu zakwestionować. Całe szczęście Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie złożone Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Niedozwolony charakter klauzuli powinien być badany z urzędu

Sąd krajowy powinien wykorzystać wszystkie możliwe środki, aby z urzędu uwzględnić niedozwolony charakter postanowienia umownego, nawet jeśli konsument tego aspektu nie podniósł na żadnym etapie procesu. Tak w dużym skrócie można streścić wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2013 r. (C-397/11). Orzeczenie nie jest przełomowe, gdyż podobne już rozstrzygnięcia miały już miejsce, ale myślę, że warte jest odnotowania. W myśl tego wyroku, sądy powinny eliminować brak równowagi istniejącej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, a to oznacza w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy klauzule niedozwolone psują polski rynek?

Niestety nie mam teraz tyle czasu, ile bym chciał poświęcić na zamieszczanie nowych wpisów na blogu, niemniej trzeba odnotować wywiad, który ukazał się w Rzeczpospolitej w dniu 19 czerwca 2013 roku z Prezesem AEGON "Ugoda nie wchodzi w grę" (dostęp do archiwum płatny). W artykule rozmówca dość krytycznie odnosi się do osób niezadowolnych z oferty przedstawianej przez AEGON w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest tam poruszana kwestia osób przygotowujących się do pozwu zbiorowego o którym pisałem w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Z jednej klauzuli duży deszcz

W dzisiejszym wpisie chciałbym opisać pewną praktykę związaną z powództwami o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Wyjątkowo nie będę negował praktyk stosowanych przez stowarzyszenia prokonsumenckie, ale skupię sie na zawodowych pełnomocnikach, którzy reprezentują indywidualnych konsumentów. Celowo użyłem liczby mnogiej, gdyż chodzi tutaj nie o reprezentację pojedynczego konsumenta, a ich większej grupy. 

Przykładowy stan faktyczny prezentuje się następującą. Przedsiębiorca posiada w jedynym wzorcu umownym 5 klauzul niedozwolonych i z tego tytułu otrzymuje z SOKiK 30 pozwów (!!). Jak to możliwe? Pełnomocnik składa Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Jeszcze raz o opłatach windykacyjnych

Jakiś czas temu pisałem, że opłaty windykacyjne stosowane przez przedsiębiorców w umowach zawieranych z konsumentami nie mogą być dowolne. Wymieniłem szereg przesłanek umożliwiających samodzielne zweryfikowanie, czy obciążenie każdorazowo konsumenta kosztami wezwania do zapłaty, upomnienia czy też wizyty windykatora w miejscu zamieszkania konsumenta można uznać za prawidłowe. Należą do nich przede wszystkim: wygórowane opłaty nieodpowiadające rzeczywistym kosztom ponoszonym przez przedsiębiorców, nieokreślenie kosztów postępowania windykacyjnego, nielimitowanie opłat w ramach tegoż postępowania, generowanie zbyt dużej ilości środków windykacyjnych stosowanych w krótkim okresie czasowym czy Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

(Nie)Prawo Agaty i tajemnicza akceptacja wzorca umowy

Dzisiaj wpis trochę z przymrużeniem oka, aczkolwiek wynikający z mojej irytacji tym co zobaczyłem. Dla jasności, nie jestem fanem Prawa Agaty produkcji TVN i nie śledzę na bieżąco wszystkich odcinków. Niemniej jednak doszły mnie słuchy o dość zaskakujących tezach wypowiedzianych w 7 odcinku 3 serii. Zdaję sobie sprawę, że to nie pierwszy odcinek w którym producenci popełniają rażące buble prawne jeden za drugim, ale ze względu na tematykę tego bloga myślę, że akurat ten odcinek powinienem omówić i wyjaśnić Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

O stowarzyszeniach zwykłych i ich zdolności sądowej

Dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w drugim półroczu 2012 r. otrzymali od nowopowstałych prokonsumenckich stowarzyszeń pozwy w sprawie uznania zapisów umownych za niedozwolone. SOKiK – czyli sąd zajmujący się kontrolą abstrakcyjna wzorca umownego i wpisywaniem klauzul do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK – uznał, iż stowarzyszenia zwykłe, czyli nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, nie posiadają zdolności sądowej na wniesienie takich pozwów, nawet jak do ich zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. Dostało się między innymi stowarzyszeniom takim jak Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy regulaminy gier hazardowych podlegają kontroli abstrakcyjnej?

Artykuł zainspirowany przez jednego z Czytelników, który – chyba pod wpływem wpisu SMS od organizatora loterii nie może wprowadzać w błąd – nakierował mnie na kilka ciekawych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie odnoszących się do braku możliwości badania postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych stosowanych przez organizatorów gier hazardowych.

Przypomnę tylko, że gra hazardowa to nie tylko poker czy black jack, ale też różnego rodzaju gry losowe w których wynik zależy od przypadku. Należą do nich np. loterie promocyjne, loterie audioteksowe, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

W przypadku uznania klauzuli za abuzywną to jednak przedsiębiorca ponosi koszty zastępstwa

Niestety miałem rację, co do niezbyt spójnych motywów jakimi kierował się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku, który opisywałem w artykule SOKiK krytykuje stowarzyszenie za jego praktyki. Przypomnę, Sąd mimo uznania klauzuli za niedozwoloną, obciążył Powoda (stowarzyszenie Towarzystwo Lexus) kosztami zastępstwa procesowego na rzecz przedsiębiorcy, a jako główny motyw przedmiotowego rozstrzygnięcia posłużył się stosowaną przez niego praktyką, tj. masowym wnoszeniem pozwów w celu stwierdzenia abuzywności określonych postanowień i brak wcześniejszej informacji skierowanej do przedsiębiorcy o zauważonym naruszeniu. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Banki i ich odpłatne zaświadczenia w wygórowanej wysokości

W czwartek w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł "Polskie banki tuczą się na prowizjach", w którym wskazuje się na olbrzymie dochody osiągnięte przez instytucje finansowe w 2012 r. Przyznam, że mnie to nie dziwi ponieważ podstawowy portfel banku oprócz odsetek za pożyczony kapitał, skutecznie wspomagają wysokie wpływy za różnego rodzaju prowizje czy też opłaty dodatkowe naliczane w trakcie trwania umowy. W tym wpisie chciałbym jednak wskazać, iż – wbrew pozorom – konsument nie jest bezbronny w narzuceniu przez Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....