klauzule niedozwolone

Raport Prezesa UOKiK dotyczący rynku deweloperskiego

W poniedziałek (3 lutego 2014 r.) Prezes UOKiK opublikował raport "Konsument na rynku deweloperskim", który na 177 stronach opisuje grzechy przedsiębiorców oferujących konsumentom mieszkania. Wszystko tak naprawdę za sprawą stosunkowo nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z jej art. 40, Rada Ministrów ma obowiązek dokonania przeglądu funkcjonowania przepisów nowej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie – a tan okres się zbliża, dlatego taki raport branżowy jest jak najbardziej Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Kilka słów o naliczaniu opłat za niepłacenie rachunków telefonicznych

Pod koniec ubiegłego roku za sprawą artykułu w Gazecie Wyborczej "Operatorzy komórkowi nie mogą dorzucać abonentom kar umownych" obiegła świat informacja o wyroku Sądu Rejonowego w Tychach, który uznał, że Polkomtel (operator sieci Plus) niesłusznie nałożył na abonenta karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z winy abonenta za brak regulowania rachunków telefonicznych w terminie. Sprawę opisywał na swoim blogu również dziennikarz GW Maciej Samcik, szkoda tylko że nigdzie nie została przywołana sygnatura omawianego wyroku. Jak teraz merytorycznie odnieść Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Sąd Najwyższy przeciwko nieuczciwym opłatom likwidacyjnym

Niestety gorący okres przedświąteczny oraz święta skutecznie uniemożliwiły mi zamieszczanie wpisów z taką intensywnością jaką oczekiwałbym od siebie. Tematów naprawdę jest sporo i cały czas pojawiają się nowe. Wielokrotnie na blogu zajmowałem się polisami inwestycyjnymi z opłatami likwidacyjnymi stosowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Są to opłaty, którymi obciążani zostają konsumenci w momencie rozwiązania umowy przed "minimalnym okresem" trwania umowy, zazwyczaj jest to 10-15 lat. Opłaty te wynoszą w początkowych latach nawet 100% wartości wpłaconego kapitału. Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zgoda na przekazywanie danych konsumenta innym podmiotom musi być dobrowolna

Ostatnio w rejestrze postanowień niedozwolonych pojawiła się interesująca klauzula dotycząca przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi, niż ten z którym konsument zawiera bezpośrednio umowę. Jest to dość powszechnie stosowane postanowienie zarówno przez mniejsze, jak i większe sklepy internetowe, tak więc myślę, że warto poświęcić mu chwilę uwagi. Co istotne, jej umieszczenie w regulaminie nie wynika często z inicjatywy samego e-sklepu.

Mam na myśli oczywiście postanowienie zamieszczone pod poz. 5398 (wyrok SOKiK z dnia 1 lipca 2013 r., sygn. akt XVII Amc 8336/12) o Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nikt nie chce prowadzić rejestru przedsiębiorstw pożyczkowych

Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem rynku udzielania pożyczek gotówkowych (w tym "chwilówek") konsumentom. Stali czytelnicy bloga zapewne pamiętają o propozycji Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia nadzoru nad tym segmentem rynku. Założenia do tego projektu omówiłem dość szczegółowo, a jedna z propozycji dotyczyła wprowadzenia rejestru przedsiębiorców pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich. 

Pierwotnie, zgodnie z założeniami, rejestr takich podmiotów miałby prowadzić Prezes UOKiK. Problem jednak w tym, że nie widzi on swojej właściwości w tego rodzaju działalności. W uwagach przedłożonych do analizowanego projektu Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Rejestr klauzul niedozwolonych w nowym formacie

Każdy zapewne wie, że  rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzony przez Prezesa UOKiK (czyli po prostu rejestr postanowień niedozwolonych) rozrasta się do niebywałych rozmiarów. Aktualnie jest 5458 wpisów. Dla porównania przypomnę, że w moim wpisie z października 2012 r. wskazywałem, iż w rejestrze znajduje się "tylko" 3861, a dwa lata temu w tym samym miesiącu było "zaledwie" 2600. Postęp jak widać ogromny, na co wpływ mają przede wszystkim różnej maści stowarzyszenia konsumenckie, czy też kancelaria adwokacie/radcowskie, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Sądy przeciwne powielaniu postanowień w rejestrze

Myślę, że ten wpis ucieszy wszystkich, którzy otrzymali ostatnio pozew nie tylko od stowarzyszeń (zwykłych lub rejestrowych), ale również od kancelarii prawnych lub innych "multi-powodów" – których jedyną aktywnością było masowe pozywanie przedsiębiorców. Dochodziło do tego w różnych konfiguracjach, jedni rozdzielali każde postanowienie na osobny pozew, inni wzywali do ugody za "okazyjną cenę", czy też reprezentując kilku konsumentów – wnosili pozew o tą samą klauzulę w imieniu każdego powoda. Jeśli jednak najnowsze stanowisko SOKiK i Sądu Apelacyjnego się przyjmie – to odwróci Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Stosowanie postanowień niedozwolonych może być również wykroczeniem

Zapewne nikogo nie zaskoczę, jeśli napiszę, że za stosowanie niedozwolonych postanowień umownych można zostać pozwanym do SOKiK, a następnie zostać umieszczonym na "ścianie wstydu" tj. w rejestrze postanowień niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Jest to wynik powództwa cywilnego, do którego uprawniony jest każdy konsument. Podstawą uznania klauzuli za niedozwoloną jest naruszenie art. 385[1] k.c.

Większość z Was również zdaje sobie sprawę, że przedsiębiorca stosując klauzulę tożsamą z wpisaną już do rejestru (która została wpisana na podstawie wyroku zapadłego w Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Na złożenie pozwu do SOKiK nie można czekać w nieskończoność

Z tego co obserwują, coraz więcej konsumentów ma świadomość istnienia klauzul niedozwolonych i ich dużym potencjale w zakresie kreowania stosunku prawnego z przedsiębiorcą. Często może to doprowadzić do podważenia jego fundamentalnych warunków, które stanowią w największym stopniu obciążenie dla konsumenta. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z argumentacją konsumenta w zakresie abuzywnego charakteru klauzuli, pozostaje złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (czyli SOKiK), który rozstrzygnie spór.

Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę, że możliwość uznania postanowienia za niedozwolone w postępowaniu abstrakcyjnym przed Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Potwierdzenie otrzymania załączników do umowy nie zawsze musi być skuteczne

W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć postanowienie, które w mojej ocenie jest niedozwolone, ale nie znalazło się jeszcze w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Myślę, że tego typu zapis znajdziecie w większości umów finansowych, ubezpieczeniowych czy też o świadczenie usług telekomunikacyjnych – nie zdając sobie przy tym sprawy z jego doniosłości i wpływu na zawierany właśnie stosunek prawny z przedsiębiorcą. 

Wyobraźmy sobie zapis znajdujący się w umowie/deklaracji/wniosku o zawarcie umowy o następującej treści:

Niniejszym potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałem Cennik, Warunki Ogólne, Regulamin Promocji Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....