interpelacje

O gwarancji minimalnej prędkości raz jeszcze

Na początku roku przedstawiłem na blogu swoją opinię dotyczącą konieczności wprowadzenia w przepisach tzw. gwarancji minimalnej prędkości przy usługach dostępu do internetu (por. Gwarancja minimalnej prędkości dostępu do internetu). Do rozważań na ten temat skłoniła mnie m.in. interpelacja posłanki Marii Zuby. Wpis ten nie pozostał bez echa, czego wynikiem była kolejna interpelacja posłanki (nr 24496), w której zacytowany został w dużej części mój poprzedni wpis z bloga, jako argument wskazujący na konieczność uregulowania ww. kwestii. Ministrowi Administracji Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Gwarancja minimalnej prędkości dostępu do internetu

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię gwarancji minimalnej szybkości dostępu do internetu w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Obecnie przedsiębiorcy świadczący tego typu usługi, w umowach o dostępu do internetu wskazują, że zapewniają dostęp o prędkości np. DO 20 Mb/s – czyli wskazana zostaje jedynie maksymalna prędkość jaką można osiągnąć. Oferty, w których operator gwarantowałby minimalną prędkość transferu dla konsumentów należą do rzadkości. Na pewno określenie takich parametrów byłoby z korzyścią dla odbiorcy ponieważ wiedzieliby za co dokładnie płacą, a także mogliby określić, kiedy Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Ile powinna trwać naprawa reklamowanego przedmiotu?

Na pewno niektórzy konsumenci, składając reklamację w ramach ustawy – spotkali się z problemem przedłużającej się w nieskończoność naprawy wadliwego produktu. Problem dostrzegł również jeden z posłów (a dokładnie Wojciech Saługa z PO) i złożył do Premiera RP interpelacje w sprawie wyznaczenia "odpowiedniego czasu naprawy" – zob. interpelacja nr 20422. W ocenie Pana Posła obecna regulacja powoduje wiele sporów, gdyż przedsiębiorca może w nieskończoność wydłużać okres naprawy powołując się na specyficzny rodzaj towaru etc. Jednocześnie interpelujący wskazuje na potrzebę nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czy w Polsce chronione są indywidualne interesy konsumentów?

Ostatnio moją uwagę zwróciła interpelacja złożona przez posła p. Piotra Polaka (PiS) do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw indywidualnego konsumenta naruszonych nierzetelnym wykonaniem usługi przez przedsiębiorcę (13814). W skrócie stan faktyczny prezentuje się następująco: Poseł podjął się interwencji w imieniu osoby fizycznej w sprawie nierzetelnego wykonania usługi przez przedsiębiorcę i zgłosił sprawę do UOKiK. Tutaj zawód, ponieważ Urząd nie zajął się sprawę z tego względu, że ma charakter indywidualny. 

W związku z powyższym Pana Posła ma dwa pytania:

1. Na jaką

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....