dyrektywa

TSUE: Prowizja w umowie kredytowej może być uznana za postanowienie niedozwolone

Kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące charakteru postanowień niedozwolonych (art. 3851 k.c.). Trybunał ten wydał w dniu 26 lutego 2015 r. wyrok (sygn. C-143/13) w sprawie Matei vs Volksbank, który jest istotny z uwagi na możliwość podważenia opłat składających się na koszt kredytu konsumenckiego. 

Stan faktyczny nie jest specjalnie skomplikowany. Państwo Matei w Rumunii zawarli z bankiem Volksbank dwie umowy kredytowe, jeden kredyt dotyczył pokrycia bieżących wydatków, a drugi (denominowany we frankach szwajcarskich) zaciągnięty na zakup nieruchomości i zabezpieczony hipoteką. Sporne Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Praktyka wprowadzająca w błąd musi oddziaływać na decyzję konsumenta dotyczącą umowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2013 r. (sygn. C-281/12) wydał bardzo ciekawy wyrok dotyczący charakterystyki nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzającej konsumentów w błąd. 

Wyobraźmy sobie taką sytuację, która może wydarzyć się również w Polsce (ale teraz dotyczy konsumentów we Włoszech). Pewien ogólnopolski sklep organizuje akcję promocyjną. W tym celu wydaje gazetkę, w której wskazuje, że pomiędzy określonymi dniami prowadzona będzie wyprzedaż. Wszystko opatrzone jest hasłem: "obniżki do 50% i wiele innych specjalnych ofert". W tejże gazetce znajdowało Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Konsument powinien mieć możliwość zmiany roszczenia

Jeżeli w toku postępowania sądowego w sprawie towaru niezgodnego z umową, konsument żąda odstąpienia od umowy, a wada okaże się nieistotna, to powinien mieć również prawo zgłosić w późniejszym etapie postępowania roszczenie obniżenia ceny. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2013 r. (sygn. akt C-32/12). Sąd rozpatrywał sprawę w trybie prejudycjalnym w oparciu o stan faktyczny i prawny w ustawodawstwie hiszpańskim. Stan, który jest dość banalny i może mieć miejsce również na naszym krajowym podwórku. 

Konsument Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Nowe regulacje konsumenckie coraz bliżej – jest projekt ustawy

Pragnę poinformować, iż 20 września 2013 r. opublikowany został na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt ustawy o prawach konsumenta. O założeniach do tego projektu pisałem już na blogu w artykule – Czas na zmiany w polskim prawie konsumenckim. Mało tego, przeanalizowałem publicznie najważniejsze uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznym – por. Wyniki konsultacji społecznych

Przedsiębiorcy zawierający umowy poza swoim lokalem oraz umowy na odległość, będą musieli nie tylko zmodyfikować swoje wzorce umowne (regulaminy, umowy), ale również dostosować sposób prowadzenia działalności, Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Zmiany w prawie konsumenckim – wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z obietnicą chciałbym w dzisiejszym wpisie podsumować wyniki konsultacji społecznych dot. zmian w prawie konsumenckim o których pisałem w artykule Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów. Obraz wyłaniający się z lektury stanowisk różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, federacji etc. jest średnio zadowalajacy. Na chwilę obecną są to tylko ogólne rozważania, a jak wiadomo "diabeł tkwi w szczegółach". Niemniej widać już, w jaką stronę będą lobbować poszczególne podmioty. 

Wspólny mianownik dla wszystkich opinii pojawiających się w dyskusji to przede wszystkim pozytywna Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Czas na zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów

Nie byłby to wiarygodny blog o prawach konsumentów, gdybym nie przedstawił założeń do najnowszej nowelizacji dotyczącej ich ochrony, które mogą w istotny sposób nie tylko zmienić zakres ochrony, ale również doprecyzować oraz ujednolicić pewne fundamentalne kwestie, które już dawno powinny zostać poprawione. O czym mówię? O projekcie założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmienia ustawy – Kodeks cywilny i innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z UOKiK. Podstawowym celem planowanej regulacji jest transpozycja do polskiego porządku Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Link do regulaminu nie rozwiąże sprawy

Nie jest wystarczające – przy zawarciu umowy na odległość – zamieszczenie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji (w tym prawie do odstąpienia od umowy) jedynie na stronie internetowej, nawet jeśli przy rejestracji wymagana jest akceptacja regulaminu (w formie linku) w którym znajdują się ww. informację. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-49/11 Content Services Ltd vs Bundesarbeitskammer z 5 lipca 2012 r.

Najpierw przybliżenie stanu faktycznego. Content Services prowadził stronę z linkami do różnego rodzaju oprogramowania, z której można Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

TSUE: Koszty poinformowania o nagrodzie obciążają przedsiębiorcę

Koszty poinformowania o nagrodzie powinny obciążać przedsiębiorcę. Z innego założenia wyszło pięciu przedsiębiorców organizując różnego rodzaju konkursy w Wielkiej Brytanii. Sprawą zajął się brytyjski urząd Office Fair Trading (OFT), a ostatecznie rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskie w wyroku z dnia 18 października 2012 r. sygn. akt C‑428/11. Orzeczenie jest o tyle istotne, że z podobnymi sprawami możemy spotkać się również w naszych polskich realiach. Ja ostatnio nawet spotkałem…

Processing your request, Please wait....
Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Przedsiębiorca powinien zwrócić koszty dostawy

Często poruszany problem przy odstąpieniu od umowy dotyczy kosztów ponoszonych w związku z wysyłką towaru przy zakupach na odległość przy skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Oczywiście mam na myśli stosunki B2C (przedsiębiorca vs konsument). Kto powinien ponieść te koszty? Konsument czy przedsiębiorca? Jest to temat na pewno istotny w związku z coraz większym rozwojem zakupów za pośrednictwem Internetu. Nie bez znaczenia jest również, że świadomość konsumencka jest coraz większa, przy braku proporcjonalności w tym

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Niedługo większe prawa dla konsumentów w sieci

Myślę, że warto odnotować, że do grudnia 2013 roku Polska będzie musiała (nie znaczy, że to zrobi) implementować nową dyrektywę rozszerzającą prawa konsumentów dokonujących zakupów za pośrednictwem Internetu (między innymi). Co to oznacza dla konsumentów? Większe uprawnienia, w tym np. wydłużony czas na odstąpienie od umowy. Jest jeszcze druga strona "medalu" czyli przedsiębiorcy – dla nich będzie to przede wszystkim obowiązek dokonania zmian w regulaminach sprzedaży. Ale spokojnie… na to przyjdzie jeszcze czas. Teraz istotne jest, aby obecne Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....