Dyrektywa 2009/22/WE

Treść pytania do TSUE w sprawie stwierdzania tożsamości postanowień niedozwolonych

W listopadzie ubiegłego roku informowałem o pytaniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie interpretacji art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.k.i.k., czyli przepisu odnoszącego się do uznawania za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów praktyki polegającej na stosowaniu przez określonego przedsiębiorcę będącego stroną postępowania administracyjnego postanowienia, które jest tożsame z klauzulą wpisaną już do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK, ale stosowanego przez innego przedsiebiorcę, który był wcześniej adresatem wyroku SOKiK. Powyższa instytucja w sposób istotny przyczynia się do Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie stwierdzania tożsamości postanowień niedozwolonych

Wygląda na to, że ostatecznie uda się rozstrzygnąć, czy dotychczasowa interpretacja art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowana przez Prezesa UOKiK, która ma swoje oparcie w licznym orzecznictwie (z wyrokiem SN III SZP 3/06 włącznie), jest prawidłowa i zgoda z prawem europejskim. Po ostatnim dość – w mojej ocenie – niefortunnym rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego (w sprawie o sygn. III SK 18/13) orzecznictwo, w szczególności Sądu Okręgowego w Warszawie (czyli SOKiK), jest bardzo niespójne. 

Przypomnę treść samego przepisu:

Przez

Czytaj dalej...
Processing your request, Please wait....

Czy Krajowy Rzecznik Konsumentów powinien zastąpić Prezesa UOKiK?

Czy Krajowy Rzecznik Konsumentów będzie w zastępstwie Prezesa UOKiK prowadził postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów? Projektu ustawy, który przewidywałby takie zmiany wprawdzie nie ma, ale pomysł pojawił się w jednej z rozpraw doktorskich. 

Przechodząc do szczegółów, mam na myśli rozprawę doktorską p. Izabeli Wesołowskiej (WPiA UŁ) napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Strzyczkowskiego pt. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Jej prezentacja odbyła się w ramach Otwartego Seminarium Doktorskiego organizowanego przez Centrum Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....