Dyrektywa 2008/48/WE

TSUE: Prowizja w umowie kredytowej może być uznana za postanowienie niedozwolone

Kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące charakteru postanowień niedozwolonych (art. 3851 k.c.). Trybunał ten wydał w dniu 26 lutego 2015 r. wyrok (sygn. C-143/13) w sprawie Matei vs Volksbank, który jest istotny z uwagi na możliwość podważenia opłat składających się na koszt kredytu konsumenckiego. 

Stan faktyczny nie jest specjalnie skomplikowany. Państwo Matei w Rumunii zawarli z bankiem Volksbank dwie umowy kredytowe, jeden kredyt dotyczył pokrycia bieżących wydatków, a drugi (denominowany we frankach szwajcarskich) zaciągnięty na zakup nieruchomości i zabezpieczony hipoteką. Sporne Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....

Krótkoterminowy formularz informacyjny

Może niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale 17 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kredycie konsumenckim (tutaj wersja ujednolicona – czyli już po zmianach). Jest to następstwo inicjatywy parlamentarnej, o której pisałem na blogu na początku 2013 r. Tam też wskazywałem przyczyny wprowadzonych zmian i główne jej założenia. W trakcie procesu legislacyjnego wiele Czytaj dalej...

Processing your request, Please wait....